GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2018-06-15 15:53
  Ansvaret för våra vägar behöver förtydligas
  SKL anser att ansvarsfördelningen för Sveriges vägar behöver förtydligas. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare.
  Läs mer


 • 2018-06-15 13:54
  Det behövs ett samråd om professionsutveckling i skolan
  SKL vill, liksom regeringen, utveckla en tydligare och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling. Förslaget till professionsprogram kan utgöra en bra början.
  Läs mer


 • 2018-06-15 12:23
  SKL och regeringen överens om ökad patientmiljard
  SKL och regeringen har kommit överens om ytterligare 600 miljoner kronor inom ramen för den befintliga patientmiljarden.
  Läs mer


 • 2018-06-14 15:45
  Bra förslag med mindre detaljstyrning
  Detaljstyrningen behöver minska nationellt, regionalt och lokalt. Det slår Tillitsdelegationens fast i huvudbetänkandet. SKL ser särskilt positivt på generella statsbidrag som huvudprincip.
  Läs mer


 • 2018-06-14 14:16
  Helhetsgrepp för att motverka studieavbrott
  Genom individanpassat stöd och tydliga rutiner för uppföljning kan antalet elever som gör studieavbrott minska. Det visar slutrapporten av SKL-projektet Plug in.
  Läs mer


 • 2018-06-14 09:00
  Brukarnas upplevelser ska förbättra socialtjänsten
  Mer än varannan kommun har använt brukarundersökningar för att utveckla sin LSS-verksamhet. Bland annat det visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.
  Läs mer


 • 2018-06-13 10:30
  Hälso- och sjukvård – utveckling och jämförelser
  Allt färre dör i stroke och allt fler överlever cancer. Samtidigt skiftar förtroendet för vården. Det är några av resultaten i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018.
  Läs mer


 • 2018-06-11 13:11
  Emil Broberg ny talesperson i jämställdhetsfrågor i CEMR
  Emil Broberg är ny ordförande i den europeiska samarbetsorgansationen CEMR:s Standing Committee for Equality och har också utsetts till talesperson för CEMR i jämställdhetsfrågor.
  Läs mer


 • 2018-06-05 10:27
  Nationell plan för infrastruktur presenterad
  Den 4 juni presenterade regeringen sin nationella plan för infrastrukturen 2018-2029. SKL är positiva till att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg ska påbörjas under perioden.
  Läs mer


 • 2018-06-05 07:00
  Sverige i topp i internationell jämförelse av sjukvård
  En ny internationell jämförelse av sjukvården i tolv EU-länder visar att Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet. Väntetiderna är på fjärde plats.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund