GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Flyktingmottagandet - samverkan i Göteborgsregionen

Inom Göteborgsregionen finns det behov av att gemensamt titta på hur kommunerna kan hantera flyktingmottagandet och de nya situationer som uppstår i och med tillströmningen av nyanlända.

Nytt kring flyktingarbetet

Bakgrund

Förbundsstyrelsen tog i oktober 2015 ställning till en 30-punktslista med insatser som ska stärka flyktingmottagandet i Göteborgsregionen

  1. Flyktingmottagandet i Göteborgsregionen - 30 punkterPDF
  2. Statusrapport utifrån 30-punktslistan PDF2016-02-12PDF

Riktad information till ensamkommande, på olika språk

 

Pågående insatser i GR-kommunerna

  1. GR får tillsammans med 11 medlemskommuner 12,8 miljoner från Europeiska socialfonden för att driva projektet Nya GRannar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Nyanlända barn/elever - Kartläggning av kommunernas behov.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  3. GRUs arbete med fokus på nyanlända fas 2PDF
  4. Mottagande av nyanlända barn/elever:Pågående insatser och förslag till kommande åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  5. Presentationer kring yrkesutbildningar med språkstöd. Del 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster & Del 2

Hitta direkt

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund