GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse leder förbundet och har ett helhetsansvar för förbundets verksamhet, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen består av 22 ledamöter och 11 ersättare. Den sammanträder ca sex gånger per år.

  1. Årshjul för förbundsstyrelsen 2017PDF

Styrelsen utser styrgrupper för områdena Arbetsmarknad, Miljö och samhällsbyggnad samt Social välfärd. Utbildningsgruppen utses direkt av fullmäktige.

Förbundsstyrelsens mötesdagar 2017

  • Fredag 10 februari (v 6) i Kungälvs kommun
  • Fredag 31 mars (v 13) i Lerums kommun
  • Fredag 19 maj (v 20) i Tjörns kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)
  • Tisdag 13 juni (v 24) i Göteborgs stadUllevi Restaurang och konferens
  • Torsdag-fredag 28-29 september (v 39) styrelsekonferens
  • Fredag 20 oktober (v 42) i Lilla Edets kommun (delregionalt kollektivtrafikråd)
  • Fredag 8 december (v 49) i Mölndals stad

Kommande möte

Föregående möte

Presidium

Helene Odenjung (FP) Göteborg, Utbildningsgruppens ordförande

Jonas Ransgård (M)
Ordförande, Göteborg

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Dennis Jeryd (S)
1:e Vice ordförande, Lerum

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Stefan Svensson (M)
2:e Vice ordförande, Partille

Carola Granell (S) Stenungsund, Utbildningsgruppens vice ordförande

Ann-Sofie Hermansson (S)
3:e Vice ordförande, Göteborg

Kontaktperson på GR

Peter Holmström

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund