GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Miljödiplomerad

Göteborgsregionens kommunalforbund har miljödiplomerats av Göteborgs Stad

Göteborgsregionens Kommunalforbund  har miljödiplomerats av Göteborgs Stad

Sedan år 2003 är GR miljödiplomerad och ser detta som en självklar del i vår verksamhet.

GR genomgår en miljörevision av externa revisorer en gång per år och interna miljörevisioner däremellan för att ständigt förbättra miljöarbetet och fortsätta leva upp till kraven i diplomeringen.

GR strävar efter att integrera miljöaspekter i verksamhetens alla processer och därmed bidra till en hållbar utveckling.

Vårt miljöarbete ska genomsyra varje del av vår verksamhet och präglas av

  • Kompetens
  • Delaktighet
  • Engagemang

För 2017 var följande fyra större miljömål uppsatta:

  • öka andelen vegetariska konferensluncher med 10 % jämfört med 2016 och på sikt övergå helt till vegetariska konferensluncher.

  • Vi ska minska antal mil med privatbil i tjänst med 10 % jämfört med 2016

  • Vi ska öka andelen ekologiska livsmedel med 10% jämfört med 2016

  • Minska vårt brännbara avfall/anställd med 10 % jämfört med 2016

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund