GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-02-23

  Hälsans betydelse för inlärning av andraspråk för vuxna invandrare


  En kunskapsöversikt där forskning presenteras som synliggör olika möjligheter och utmaningar som vuxna invandrare möter när de ska lära sig språket i ett nytt land, med fokus på hälsa och andraspråksinlärning.
  Läs mer
 • 2017-02-21

  Dua-arbetet i Göteborgsregionen


  Ta del av en delredovisning av Dua-arbetet i Göteborgsregionen inom ramen för FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet .
  Läs mer
 • 2017-02-20

  Kommande kurser och konferenser


  Presentation av tillitsdelegationens arbete, ekonomi i EU-projekt, aktuella arbetsrättsliga frågor och vad alla i hemtjänsten bör kunna är några kommande kurser och konferenser på GR. Läs mer i vårt nyhetsbrev.
  Läs mer
 • 2017-02-17

  Disputerad forskare inom barn- och ungdomsområdet sökes!


  FoU i Väst/GR söker dig som vill engagera dig i forskning och utveckling av förebyggande, stödjande och behandlande insatser för barn, unga och familjer.
  Läs mer
 • 2017-02-15

  Analysmodell för prioritering av målgrupper och insatser


  FoU i Väst/GR har i dialog med Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn arbetat fram en analysmodell som gör det möjligt att bättre ta tillvara på tillgänglig statistik. Mer specifikt har det handlat om att sålla fram den statistik som är mest relevant och sammanställa den på ett överskådligt och begripligt sätt, för att tydligare kunna rikta samordningsförbundets insatser.
  Läs mer
 • 2017-02-13

  Uppstartskonferens för AllAgeHub


  Förra veckan var det uppstartskonferens för det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub som ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation.
  Läs mer
 • 2017-02-13

  Psykisk ohälsa – ett tvärsektoriellt pilotprojekt


  Under flera år har stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg sett tecken på en ökad psykisk ohälsa bland befolkningen.
  Läs mer
 • 2017-02-10

  Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) utvärderas


  ASIH-teamen i Göteborg är multiprofessionella och utför avancerad medicinsk vård i hemmet för patienter med en komplicerad sjukdomsbild. 
  Läs mer
 • 2017-02-01

  Rehabilitering med teknikens utmaningar och möjligheter


  Den 31 januari arrangerades konferensen Rehabilitering med tekninkens utmaningar och möjligheter på Burgården i Göteborg. Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund