GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-03-17

  Tillitsdelegationen besökte GR


  Den 14 mars anordnade GR ett välbesökt presentationsseminarium om Tillitsdelegationens arbete.
  Läs mer
 • 2017-03-17

  Vilka röster hörs?


  Hur upplever funktionshinderrörelsen sina möjligheter att påverka Västra Götalandsregionens politiker och tjänstemän? Frågan var i fokus på ett seminarium nyligen och det finns också en färsk FoU-rapport i ämnet.
  Läs mer
 • 2017-03-13

  "Här träffas seniorerna"


  Göteborgs-Posten uppmärksammar idag FoU i Väst/GR:s rapport som visar att Göteborgs träffpunkter spelar stor roll för äldres fysiska, men framför allt mentala hälsa.
  Läs mer
 • 2017-03-06

  Tidiga insatser för barn, unga och deras föräldrar i Lerums kommun


  FoU i Väst/GR ska ta fram underlag som kan ligga till grund för diskussion om det framtida stödet till barn och unga i kommunen.
  Läs mer
 • 2017-03-02

  Välkommen till workshop om verklighetslabb i AllAgeHub


  Nu har AllAgeHub dragit igång och vi behöver din hjälp med att skapa fungerande verklighetslabb som möter både näringslivets och kommuners behov.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund