GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer)

DIABAHS är ett följeforskningsprojekt för att undersöka om dialog är ett sätt för arkitekter och byggherrar att skapa en hållbar boendemiljö för seniorer.

Om projektet

DIABAHS är ett samarbete mellan FoU i Väst/GR och Chalmers Arkitektur. Projektet finansieras huvudsakligen av FORMAS.

Läs mer

Gemensamt lärande

Projektet innefattar två workshops, seminarier, studiebesök och en slutkonferens. Projektet ska även resultera i en handbok.

Läs mer

De fyra exemplen

Projektet följer fyra exempel med bostäder för personer över 65 år. Exemplen finns i Alingsås, Göteborg, Mölndal och på Tjörn.

Läs mer

Vad är på gång?

  • Fortsatta intervjuer med representanter från alla exempel i projektet.

  • Enkät- och intervjustudier med hyresgäster kommer att inledas i Mölndal och Alingsås.

  • Analys av material från datainsamlingen från Tjörn.

  • Och mycket annat! Exempelvis referensgrupps- och expertgruppsmöten, fortsatt arbete med handboken, planering av kunskapsseminarium och workshops.

Kontakt

Inga Malmqvist
Projektledare
Chalmers Arkitektur
031-772 24 06

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
FoU i Väst/GR
031-335 51 79

Cecilia Kaan
Projektassistent
FoU i Väst/GR
031-335 50 75

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund