GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2017-09-19

  Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården?


  FoU i Väst/GR ska genomföra en studie för att öka kunskapen om nyanlända barn som riskerar att fara illa.
  Läs mer
 • 2017-09-19

  Utmaningsdriven innovation inom AllAgeHub startar med workshoppar i höst


  Läs senaste nytt från AllAgeHub. Tillsammans med pensionärs- och funktionshinderorganisationer samt de tolv medverkande GR-kommunerna kommer vi i höst identifiera de utmaningar inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer som de och slutanvändarna står inför.
  Läs mer
 • 2017-09-13

  Heldagskonferens 2018 kring de nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom anmälan öppen nu


  Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande riktlinjerna.
  Läs mer
 • 2017-09-11

  Nya arbetslöshetssiffror publiceras idag


  Här hittar du färsk statistik för de 13 GR-kommunerna.
  Läs mer
 • 2017-09-05

  Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården genomförde sin slutkonferens i Göteborg


  Många nationella, regionala och lokala exempel på förbättringar presenterades.
  Läs mer
 • 2017-09-01

  Forskning pågår: Välkommen till en konferens om funktionshinder och åldrande


  Forskargruppen NORM vid Göteborgs universitet och FoU i Väst/GR bjuder in till en kostnadsfri konferens den 17 november.
  Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund