GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer

Medlemskommunernas chefer inom detta område samlas återkommande för informations- och erfarenhetsutbyte, men också för att ta initiativ i frågor som med fördel kan hanteras i en mellankommunal samverkan. Nätverket fungerar också som en plattform där medlemskommunerna kan träffa företrädare för den nationella nivån, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Socialstyrelsen.

Handlingsplan
Nätverket har antagit en gemensam handlingsplan som behandlar syfte, arbetsformer och prioriterade frågor för nätverkets arbete. Nätverket ska driva strategiska regionala utvecklingsfrågor som bidrar till bättre förutsättningar för att möta den demografiska förändringen med en åldrande befolkning samt för att utveckla framtidens äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Under 2015-2020 vill nätverket prioritera följande frågor: Välfärdsteknologi, Personal- och kompetensförsörjning, Förebyggande och hälsofrämjande arbete, Innovation och Omvärldsbevakning.

Mötestider 2017

  • 8-9 februari (lunch till lunch)
  • 6 april kl 9–12
  • 24 maj kl 9–12
  • 14 sept kl 9–12
  • 25 okt kl 9–12
  • 7 dec kl 9–12
 
  1. Mötesanteckningar


Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer, 2017

Nätverket för äldreomsorgschefer/hälso- och sjukvårdschefer, 2017

Medlemmar i nätverket, mars 2017

Ann-Charlotte Nyrén, Tjörn
Annika Ljungh, Ale
Ann-Sofie Borg, Ale
Annika Strandberg, Göteborgs Stad
Arto Niskala, Öckerö
Camilla Andersson, Mölndal
Carina Fransson, Härryda
Christin Hannu, Partille
Christina Wadell, Mölndal
Daniel Pus, Göteborgs Stad
Elisabeth Sjöberg, Kungälv
Fredrik Forsberg, Alingsås
Gunilla Lundgren, Partille
Helen Gillquist, Alingsås
Karin Magnusson, Göteborgs Stad
Lilian Bohlin, Tjörn
Lotta Jonzén, Lerum
Maria Uhlmann, Göteborgs Stad
Mariette Petric, Mölndal
Noomi Holmberg, Kungälv
Sandra Hultén Johansson, Göteborgs Stad
Snezana Hadziselimovic, Kungälv
Soledad Danielsson, Lerum
Sonny Dahl, Alingsås
Susanne Albinsson, Stenungsund
Tina Forsgren, Härryda
Yvonne Gunnarsson Nord, Lilla Edet

Kontaktperson på GR

Sara Nordenhielm
031-335 51 90
0734-34 50 01

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund