GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ett GR- och ESF-projekt för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga
och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

Om projektet

Projektet HälsoGReppet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), och drivs av GR tillsammans med medlemskommunerna.
Det övergripande målet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

  1. Läs merPDF

Projektorganisation

Förutom ett projektledningsteam på GR, med roller inom projektledning, samordning, processledning, kommunikation, ekonomi samt med forsknings- och utrednings-komptens, leds HälsoGReppet av en lokal projektledare per medlemskommun.
De lokala projektledarna, som oftast kommer från kommunernas personal/HR-avdelningar, arbetar i genomsnitt 20% i projektet, med lokal projektsamordning utifrån lokala förutsättningar och utmaningar.
Därtill kommer en styrgrupp, som utgörs av GR:s nätverk för personalcheferöppnas i nytt fönster – som också initierat hela projektet – förstärkt av representanter från Närhälsan och Försäkringskassan.

Kontakta oss

Kontakt

Christina Bouweng Andersson

Projektledare

Christina
Bouweng Andersson

031-335 53 23
0707-69 03 43 

Malin Isaksson

Projektkoordinator

Malin Isaksson
0708-32 15 12
 

Processstöd

AKTUELLT

2017-10-19
Direktupphandling av föreläsare startkonferens 21 november
HälsoGReppety genomför nu två direktupphandlingar av föreläsare på till projektets uppstartskonferens den 21 november. Anbuden ska vara GR till handa senast den 31 oktober 2017. Läs mer om uppdraget i respektive upphandling nedan.


Så här ser sjukskrivningarna ut i GR under våren 2017
"Sjukfrånvaron är fortsatt hög bland GR-kommunernas medarbetare.
Under årets första fyra månader har sjukfrånvaron ökat i alla kommuner. Nivåerna är alldeles för höga även när det gäller personalomsättningen. Läget är såpass allvarligt att kommunerna måste ta frågan på stort allvar och hitta strategier för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen" Så säger Anders Pettersson, personalchef i Häryda kommun

Detta har gjorts under projektets tre första månader
Arbetsgruppsmöten, analysarbete, kartläggning, dialogsamtal, behovsinventering...
Listan kan göras lång över det inledande projektarbetet under HälsoGReppets första kvartal

Regeringens och arbetsmarknadens insatser för friskare arbetsplatser och sänkta sjuktal
Arbetsmarknadens parter har kommit överens om ett gemensamt arbete för friskare arbetsplatser och sänkta sjuktal. I augusti 2016 tog socialförsäkringsminister Annika Strandhäll emot avsiktsförklaringarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från samtliga parter på arbetsmarknaden. Dessa sträcker sig över hela arbetsmarknaden och innehåller åtgärder som stärker rehabilitering och förebyggande arbete, för att få till ett mer hållbart arbetsliv och få ner sjuktalen.

       

Länkar & lästips

Här samlar vi intressanta länkar och lästips som handlar om arbetsmiljö, förebyggande hälsoarbete, psykisk ohälsa, stress, sjukskrivningar och liknande. 

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund