GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Elevinformation.se – nytt uppföljningssystem för GRs ungdomar

Den 22 maj produktionssattes GRs nya system för elevinformation. Systemet används av samtliga skolor och kommuner inom GR och är en informationskälla om var ungdomar befinner sig.

Informationen används dels som ett underlag för att kommunerna ska kunna uppfylla sina skyldigheter inom det kommunala aktivitetsansvaret och dels som underlag till interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor. Det kommer att gå att kunna ta ut statistik ur systemet, bland annat gällande genomströmning och mönster gällande avbrott.

Kontaktperson på GR:

Elevinformation.se

Senast uppdaterad: 2017-05-24 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund