GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Teknikprogrammet år 4 – Gymnasieingenjör

Elever som går eller tidigare har gått ett treårigt teknikprogram kan bygga på med ett fjärde utbildningsår – och ta examen som gymnasieingenjör. Fyra skolor inom Göteborgs regionen erbjuder möjligheten under läsåret 2018-2019.


Om utbildningen
Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill studera ett extra år för att få en utbildning som ger möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som förbereder högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 10 veckor. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och gör ett examensarbete.
Läs mer om utbildningens upplägg på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Utbildningen finns med fyra nationella profiler:

 • Design och produktutveckling
 • Produktionsteknik - välj mellan Produktion och automation eller Processteknik
 • Informationsteknik - välj mellan Mjukvarudesign eller Nätverksteknik
 • Samhällsbyggande - välj mellan Produktionsledning bygg och anläggning eller Projektering

Behörighet
Elever är behöriga att antas till det fjärde året, om de har tagit examen från teknikprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan det fjärde året påbörjas, dock måste studierna till det fjärde året påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år. Från och med höstterminen 2018 är också vissa karaktärsämneskurser ett förkunskapskrav.

För behörighet till de nationella profilerna krävs nedanstående godkända kurser:

 • Design och produktutveckling
  - Design 1
  - Konstruktion 1
 • Informationsteknik, utgång Nätverksteknik 
   - Programmering 1
   - Dator- och nätverksteknik
    
 • Informationsteknik,  utgång Mjukvarudesign     
   - Programmering 1
   - Webbutveckling 1
 • Produktionsteknik
  - Mekatronik 1
  - Produktionskunskap 1
 • Samhällsbyggande
  - Arkitektur - hus
  - Byggnadsverk

Ansökan
Mer information om ansökan och viktiga datum kommer att finnas på denna sida i mars.

Kontakt: Gymnasieantagningen

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund