GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Information om gymnasievalet 2018

Mellan 11 december och sista ansökningsdag 2 februari har totalt 10 847 GR-elever gjort sina gymnasieval till Göteborgsregionens 25 kommunala och 44 fristående gymnasieskolor

Antalet grundskoleelever ökar i regionen. Flest sökande utifrån förstahandsval har samhällsvetenskapsprogrammet som ökar stort mot förra året följt av ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och estetiska programmet, som även de ökar.

Under våren kommer ytterligare sökanden att tillkomma, exempelvis cirka 300 från övriga Sverige under den närmsta månaden. De elever som har behov av att göra justeringar i sitt gymnasieval tar kontakt med sin studie- och yrkesvägledare innan den 16 mars kl. 12.00.

Den 12 april är preliminärantagningen klar och presenteras för eleverna på ansökningswebben indra2.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Mer statistik som exempelvis fördelning av antal sökande till de olika programmen, till typ av huvudman, annan GR-kommun kontra hemkommunen finns under Antagningsstatistik och pressinformation.

Senast uppdaterad: 2018-02-20 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund