GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:


Samarbetspartners

Ett välfungerande arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv kräver goda kontakter. Vi har etablerade samarbeten med företag och organisationer såväl i regionen som i övriga landet.


Näringslivsarenan
Samarbete sker dels kring den årliga dialogkonferensen där skolpersonal och arbetsliv får mötas, dels kring studiebesök för åk 8. Här ingår företagen Ericsson, Göteborgs hamn, Göteborg Energi, Sahlgrenska universitetssjukhus, Västra Götalandsregionen, Volvo Group, Volvo Personvagnar, WorldSkills Sweden samt branschorganisationerna Visita, Sveriges Byggindustrier, Transportföretagen, Svensk Handel,


SAK-rådet

Regionens rådsgrupp för skola–arbetslivskontakter, vars uppdrag är att synliggöra och stärka mötesplatser mellan skola och arbetsliv för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt. Initivtagare till praktikplatsen.se och priset Utmärkelsen.


Skolverket

Vi samverkar bland annat kring entreprenörskap i skolan, där vi genomfört ett flertal projekt på skolor i regionen, samt kring utbildningspaket för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar.


Västra Götalandsregionen

Finansierar Syvonline, vår digitala plattform för studie- och yrkesvägledning. Vi samarbetar även kring våra befintliga college genom ESF-projeketet College Väst.


Business region Göteborg

Såväl strategisk som operativ samverkan genom bland annat regional branschsamverkan och Teknikcollege, som en av initiativtagarna till Future Skills samt i projektet Fashion Tech.


Samverkansföretag inom Teknikcollege

Volvo Cars, SCA, Ericsson, SKF, Borealis, Ineos, Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar, Underhållsföretagen, IMEK, Börjesson Mekaniska, LECOR, Tonsjö, Brogren Industri, Lindholmens Science Park AB, Schneider Electric, Hagal Machinery AB, Stjernberg Automation, Santa Maria ,Eksta, Pritec, Cowi AB, Hogia, Laray, Billfinger, Akzo, Perstorp, Unionen, IF Metall, Teknikföretagen.


Kontaktperson på GR:
Johanna Redelius

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund