GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND


Läromedelsmässan

GR Utbildning arrangerar årligen en av Sveriges största läromedelsmässor för alla som arbetar inom förskola, grundskola och särskola. Här presenterar ett stort antal av Sveriges ledande läromedelsproducenter och förlag sina aktuella läromedel.

Målet med Läromedelsmässan är att erbjuda en mötesplats med inspiration kring digitala, analoga och taktila läromedel, samt aktuella trender och lärmiljöer.

Läromedelsmässan 2018
Nästa års mässa äger rum den 24-25 april 2018.
Då firar vi 10 år på Eriksberg med flera spännande nyheter.
Mer info kommer att presenteras inom kort


Kontakt
: GR Läromedel

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund