GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Medskapande tema på första workshopen i Ljubljana

En första workshop inom SMART-MR har genomförts med temat ”Medskapande inom transportplanering”.

Hur skapas dialog när en stor investering i infrastruktur planeras? Hur kan alla komma till tals utan att någras röster blir dominerande? Detta diskuterades mellan projektets deltagare under en tvådagars konferens i Ljubljana, Slovenien. Deltagarna kommer från åtta europeiska regioner vilket gav en mångfacetterad inblick i frågeställningarna. Mer information om resultaten från workshopen kommer att publiceras i mitten av oktober.

Läs mer om SMART-MR

Kontaktperson på GR: Per Kristersson

Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor.

Violeta Bulc, EU-kommissionär med ansvar för transportfrågor, besökte projektdeltagarna under workshopen i Ljubljana, Slovenien. Bild: Marko Zaplatil, ZRC SAZU

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund