GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GRs arbete inom miljöområdet

Miljöutmaningarna är många i en växande storstadsregion. GR erbjuder en arena för medlemskommunerna som gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp kring miljöfrågorna. Miljöarbetet tar sig bland annat uttryck i gemensamma mål och överenskommelser som Hållbar tillväxt och Strukturbilden. Ett målmedvetet arbete sker också för viktiga områden som kollektivtrafik genom K2020 och avfallsplanering genom A2020. GR har ett flertal nätverk och projekt kring miljön, administrerar Göteborgsregionens Luftvårdsprogram, Göta älvs vattenvårdsförbund och kalkningsverksamheten i regionen.

I broschyren På väg mot en grönare region kan du läsa mer om regionens miljöarbete både i form av goda exempel från de 13 kommunerna och om vilka överenskommelser som driver på miljöarbetet.

Ladda ner
På väg mot en grönare regionPDF

Engelsk version
Heading for a Greener RegionPDF


Kontaktperson: Joanna Friberg

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund