GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Inom miljö och samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör bostadsbyggande, infrastruktur, grönområden, kustens utveckling och miljö. Genom smart planering kan Göteborgsregionen växa på ett sätt som gynnar även kommande generationer.

Strukturbilden

Medlemskommunerna är överens om att utveckla regionen enligt den gemensamt framtagna strukturbilden.


Läslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hållbar tillväxt

Huvudriktningen för att utveckla den regionala strukturen och miljön är fastlagd i mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt.  

Läslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regional planering

Filmen En introduktion till regional planering syftar till att ge en beskrivning av drivkrafterna bakom regional utveckling.


Se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund