GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Överenskommelser inom Smart energi

År 2030 ska vi i Västra Götaland ha brutit vårt beroende av fossil energi. Det är ett mål som Västra Götalandsregionen har slagit fast och som Göteborgs kommunalförbund (GR) stöder. För att nå målet finns klimatstrategin Smart Energi.

En viktig del av Smart Energi är de överenskommelser som gör det enklare för flera aktörer att arbeta tillsammans för att skydda miljön.

Här hittar du listan över dessa överenskommelser: 

 

Vill du veta mer?

Kontaktperson på GR: Hanna Hellström och Jonas Åker


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund