GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

2018-02-27

 

2018-03-07

 1. MI-Utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLBOKAD - se höstens tillfällen

 

2018-03-14

Introduktionsdag ”Spelberoende”

 

2018-03-14

 

2018-03-22

 

2018-03-26

 

2018-04-11

 

2018-04-12

 

2018-04-18

 1. MI-Utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLBOKAD - se höstens tillfällen
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2018-04-26

 

2018-05-03


2018-05-07

 

2018-09-06

 

2018-10-18

 

2018-11-15

 

     Tips på extern webbutbildning i Lex Sarah:

Webbutbildning

Kontakt

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Kristina Elofsson
031-335 53 16

Karin Westberg
031-335 53 88

Vill du få kursnytt om socialt arbete?

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund