GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kurs & konferens:
Socialt arbete

2017-04-03

 1. Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLTECKNAD - nytt utbildningstillfälle med start 20 april, se nedan

 

2017-04-19

 1. MI-utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLTECKNAD - se nytt datum 19 maj
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-04-20

 

2017-04-20

 1. Personlig assistanslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-04-25


2017-04-25

 1. Busiga vårdtagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-04-26

 1. Busiga vårdtagarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-04-27

 1. MI-Utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLTECKNAD - se nytt datum 19 maj
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-05-10

 

2017-05-19

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-05-22

 1. LVU - kurslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLTECKNAD - du kan anmäla dig till reservplats

  

2017-09-13

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2017-10-26

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

     Tips på extern webbutbildning i Lex Sarah:

Kontakt

Nicholas Singleton
031-335 50 81

Kristina Elofsson
031-335 53 16

Karin Westberg
031-335 53 88

Vill du få kursnytt om socialt arbete?

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund