GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

GRs Traineeprogram

Just nu pågår inget traineeprogram i GRs regi. Det senaste avslutades i mars 2013.

Diskussioner och planering för ytterligare traineeprogram pågår mellan GR och dess medlemskommuner förnärvarande, men beslut och tidplan är inte taget.

För mer information om GRs traineeprogram kontakta:

Rasim Avdic

Rasim Avdic
0708-22 99 95

Framtidens ledare
och ledarskapsfrågor

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund