GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kurs & konferens:
Ledarskap och kommunikation

2017-10-04


2017-10-18

 

2017-10-26

 1. MI-Utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLTECKNAD - se nya datum 24/1, 7/3 & 18/4 2018

 

2017-11-13

 

2017-11-23

 1. MI-Utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLTECKNAD - se nya datum 24/1, 7/3 & 18/4 2018

 

2017-11-23

 1. Att hjälpa nya att skapa en struktur i sitt arbete
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  En utbildningsdag inom ramen för Yrkesresan.

 

2018-01-24

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

2018-02-07

  1. Projektledarutbildning -Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet
   Dag 1-2 7-8 feb, Dag 3-4 21-22 feb, Dag 5 15 mars. Program kommer inom kort 

  2018-03-07

  1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

   

  2018-04-18

  1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

   

  Här hittar du mer information om GR:s utbildningar på ledarskapsområdet:

  FRAMTIDENS LEDARE
   PEDAGOGISKT CENTRUM
  Framtidens ledare erbjuder utbildningar och utvecklingsinsatser som riktar sig till chefer/ledare, medarbetare, grupper av olika slag samt organisationer Framtidens Ledare arbetar med ledarutveckling. Våra uppdragsgivare, kunder eller kursdeltagare är ofta chefer men kan också ha andra befattningar Alla som har en chef över sig är i relation till densamma just medarbetare, oavsett den egna positionen En grupp är två eller flera personer som är beroende av varandras insatser för att uppnå ett gemensamt mål. En organisation är det ramverk som ger en verksamhet förutsättningar att nå sina mål.

  Kontakt

  Björn Wallermark
  031 - 335 53 64
  Staffan Nyqvist

  031 - 335 53 10

  Vill du få kursnytt om ledarskap & kommunikation?

  Kommunal samverkan — regional styrka

  GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
  GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
  Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

  Twitter
  Facebook
  Youtube
  Rss
  Prenumerera
  LinkedIn
  Göteborgregionens Kommunalaförbund