GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

2018-02-27

 

2018-03-07

 1. MI-Utbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLBOKAD - se höstens tillfällen

2018-03-12

Påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering


2018-03-26

 1. MI-Utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLBOKAD - se höstens tillfällen

 

2018-04-18

 1. MI-Utbildning
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  FULLBOKAD - se höstens tillfällen

2018-04-23

 

2018-05-03

 

2018-09-06

 

2018-10-18

 

2018-11-15

 

Här hittar du mer information om GR:s utbildningar på ledarskapsområdet:

FRAMTIDENS LEDARE
 PEDAGOGISKT CENTRUM
Framtidens ledare erbjuder utbildningar och utvecklingsinsatser som riktar sig till chefer/ledare, medarbetare, grupper av olika slag samt organisationer Framtidens Ledare arbetar med ledarutveckling. Våra uppdragsgivare, kunder eller kursdeltagare är ofta chefer men kan också ha andra befattningar Alla som har en chef över sig är i relation till densamma just medarbetare, oavsett den egna positionen En grupp är två eller flera personer som är beroende av varandras insatser för att uppnå ett gemensamt mål. En organisation är det ramverk som ger en verksamhet förutsättningar att nå sina mål.

Kontakt

Björn Wallermark
031 - 335 53 64
Staffan Nyqvist

031 - 335 53 10

Vill du få kursnytt om ledarskap och kommunikation?

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund