GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Partners

GR samverkar med flera andra aktörer i arbetet med EU och internationella frågor.

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR)länk till annan webbplats

Europa Direkt är EU-kommissionens informationsnätverk med 15 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. GR är representerat i Europa Direkt Göteborgsregionens (EDGR) styrgrupp. Under året har satsningar gjorts för att skapa förutsättningar för att fler medlemskommuner ska kunna dra mer nytta av EDGR-aktiviteter.

Läs mer om GR:s samarbete med EDGR här.länk till annan webbplats

Akademin har en viktig roll i EU-arbetet. GR för därför en kontinuerlig dialog med Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) som är en mångvetenskaplig, nätverksorganiserad centrumbildning på Göteborgs universitet som organisatoriskt är placerad vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om GR:s samarbete med CERGU här.länk till annan webbplats

GR är en del av Västra Götalandsregionen och vi samverkar i flera delar av EU-arbetet. Västra Götalandsregionen är en aktiv deltagare i det Europeiska samarbetet, vilket speglas i många olika sammanhang. Den grundläggande ambitionen för regionen är att vara drivande i de frågor och sammanhang som har betydelse för Västra Götalands utveckling.

Läs mer om GR:s samarbete med Västra Götalandsregionen här.länk till annan webbplats

SKL bevakar och ger stöd i EU och internationella frågor som rör svenska kommuner, landsting och regioner. I syfte att nå ett flernivåperspektiv har GR ett nära samarbete med SKL gällande EU och det internationella arbetet. Detta har lett till flera samverkansprojekt.

Läs mer om GR:s samarbete med SKL här.länk till annan webbplats

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund