GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR:s EU-nätverk

Nätverkets huvudsakliga inriktning är att vara ett sakfrågenätverk som utgår från ett sektorsövergripande perspektiv, med inriktning mot EU och internationella frågor. Medlemskommunernas behov ska stå i fokus på mötena.

Nätverksmötena fokuserar på att:

  • Ge inspiration, uppmuntra och stimulera
  • Mäkla och förmedla
  • Dela med sig och föra vidare goda exempel

Agenda för mötena:

  • Information och erfarenhetsutbyte
  • Vissa möten har tematisk fokusering
  • Omvärldsinformation

Kommande mötestider 2017

  • 2 feb
  • 10 maj
  • 14 sep
  • 7 dec

GR:s nätverk för EU-samordnare
Anna Davidsson, Alingsås
Andreas Benkel, Lerum
Camilla Winter, Kungsbacka
Cecilia Reuterberg, Alingsås
Sofia Arvidsson, Europa Direkt GR
Frida Barrett, Härryda
Anna Maderner, Stenungsund
Gunilla Dorner-Buskas, Ale
Lars Iggström, Öckerö
Eva-Lena Julin, Lilla Edet
Lennart Axring, Partille
Linda Andersson, Kungälv
Charlotta Lundström, VGR
Hanna Lindström, VGR
Johanna Melkersson, Tjörn
Katja Knuutinen, Göteborg
Cecilia Rignell, Mölndal
Andreas Catoni, VGR
Ida Boström, GR
Christel Bäckström, GR
Anita Tóth, GR (sammankallande)

EU nätverket - Logga in

Kontaktperson på GR

Anita Tóth
031-335 50 83

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund