GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

HälsoGReppet

ESF-projektet HälsoGReppet syftar till att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa bland anställda inom kvinnodominerade arbetsplatser i GR-kommunerna.

Om projektet

HälsoGReppet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), och drivs av GR tillsammans med medlemskommunerna.
Det övergripande målet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

 1. Läs mer
  PDF

Projektorganisation

HälsoGReppet leds av ett projektledningsteam på GR samt av lokala projektledare i varje medlemskommun.

Projektledningsteamet innehåller roller inom projektledning, samordning, processledning, kommunikation, ekonomi samt forsknings- och utrednings-kompetens.

Kontakta oss

Kontakt

Christina Bouweng Andersson

Projektledare

Christina Bouweng Andersson
031-335 53 23
0707-69 03 43 

Malin Isaksson

Projektkoordinator

Malin Isaksson
0708-32 15 12
 

Processledare

Fyra delmål

 • 1. Utveckla rehabiliteringsprocesser genom att ta fram en analysmodell.
 • 2. Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen.
 • 3. Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa.
 • 4. Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet.

AKTUELLT

Filmer

Länkar & lästips

Här samlar vi intressanta länkar och lästips som handlar om arbetsmiljö, förebyggande hälsoarbete, psykisk ohälsa, stress, sjukskrivningar och liknande. 

 1. Suntarbetsliv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
  Inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats inom kommun- och landstings-sektorn. 

 2. Arbetsliv - Sveriges största arbetsmiljötidninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Prevent)

 3. Tips och inspiration om arbetsmiljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SKL, Pacta och fackförunden)

 4. Från risk till frisk – om friskfaktorer i kommuner och landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (AFA Försäkring)

 5. Organisera för en jämställd arbetsmiljö – från ord till handlingPDF (En vitbok från Arbetsmiljöverket)

Fler EU-projekt

GR driver och medverkar i flera regionala, nationella och internationella EU-projekt som rör utbildning, arbetsmarknad,
sociala frågor och samhällsplanering.

Läs mer

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund