GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontaktformulär GR

Här kan du kontakta GR och få hjälp med var din fråga hör hemma och kontaktperson.
Du når även GRs diarium via detta formulär. * Obligatoriska fält


Fyll i dina kontaktuppgifter och klicka sedan på Skicka
User information
Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund