GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta GR Personal - K-L

Kontakta medarbetare på GR

Kontaktuppgifter för GRs medarbetare, sorterat på efternamn. Klicka på bokstavslänkarna nedan.

Namn/E-post

Telefonnummer

Verksamhet

K

 

 

Kaan, Cecilia

031-335 50 75

Välfärd

Karlsson, Anna

0708-32 15 07

Välfärd - AllAgeHub

Karlsson, Linda

031-335 52 04

Välfärd

Kihl, Andrea

031-335 54 05

Utbildning - Pedagogiskt centrum

Kjernald, Johan

031-335 53 13

eHälsa regional IT-samverkan

Kjellqvist, Katarina

031-335 50 02 

Utbildning - Läromedel

Knutsson, Lena

031-335 53 05

Ekonomiavdelningen

Kovats, Wictoria

031-335 51 05

Utbildning - Gymnasiedagarna

Krabbe, Ulrika

031-335 50 55

Utbildning - GR Vux

Krasniqi, Valentina

031-335 51 21

Ekonomiavdelningen

Kristensen Isabelle

031-335 52 03

Utbildning - Lärmiljö

Kristersson, Per

031-335 51 22

Miljö & Samhällsbyggnad

Kvist, Cecilia

031-335 53 92

Miljö & Samhällsbyggnad (tjänstledig)

L  
Larsen, Theresa

031-335 51 99

Välfärd, FoU i Väst

Larsson, Malin

031-335 50 86

Utbildning - Framtidens Ledare

Larsson, Sofia

031-335 51 04

Utbildning - Gruppchef Pedagogiskt centrum

Lavås, Petra

031-335 50 76

Välfärd - Kurs & konferens

Lidén, Thomas

031-335 50 54

Utbildning - Pedagogiskt centrum

Liljeström, Anna

031-335 50 94

Utbildning - PC-Utanförskap

Lindahl, Lisbeth

031-335 51 79

Välfärd, FoU i Väst

Lindbergh, Ida

031-335 53 37

Miljö och samhällsbyggnad

Lindqvist, Angela

0732-34 61 82

Utbildning, Skola-Arbetsliv

Lundahl, Lislott

031-335 50 46

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Lönn, Marita

031-335 50 00

Kundmottagning

M

 

 

Macke, Linda

031-335 52 90

Välfärd, FoU i Väst

Melke, Anna

031-335 51 80

Välfärd, FoU i Väst

Melin, Misja

031-335 51 39

Miljö och samhällsbyggnad

Mitchell, Susanne

031-335 50 16

Utbildning -  Praktikplatsen.se

N

 

 

Nelander, John

031-335 51 41

Utbildning - PC-Utbildning för alla

Nicoloff, Stella

031-335 50 03

ADA - Administrativa avdelningen

Nielsen, Sandra Goll-Rasmussen

031-335 51 89

Välfärd (Tjänstledig)

Nilsson, Emma Theiland

031-335 51 34

Utbildning, Skola-Arbetsliv

Nilsson, Åsa

031-335 51 98

Välfärd

Nilsson, Åsa

031-335 51 02

Utbildning - Pedagogiskt Centrum (Tjänstledig)

Nord, Märit Malmberg

031-335 50 77

Välfärd

Nordenhielm, Sara

031-335 51 90

Välfärd

Nyqvist, Staffan

031-335 53 10

Välfärd - Kurser & Konferenser

O

 

 

Odebo, Leena

031-335 50 85

Välfärd, FoU i Väst

Olofsson, Liselotte

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Olsson, Malin

031-335 50 96

IT & Telefoni, Upphandling

Olsson, Maria

031-335 51 25

Ekonomiavdelningen

Olsson, Sven

031-335 50 24

Kundmottagning

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund