GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta GR Personal - D-F

Kontakta medarbetare på GR

Kontaktuppgifter för GRs medarbetare, sorterat på efternamn. Klicka på bokstavslänkarna nedan.

Namn/E-post

Telefonnummer

Verksamhet

D

 

 

Dahl, Tony

031-335 50 34

InfoGRuppen

Dahlberg, Carolina


Utbildning - Pedagogiskt Centrum (Tjänstledig)

Dahlberg, Cristina

031-335 52 05

Välfärd

Dahlberg, Monica

031-335 54 79

Miljö och samhällsbyggnad

Dalevi, Yvonne

031-335 52 95

Utbildning - Läromedel

Dalkowski, Tomas

031-335 50 09

Utbildning - Läromedel 

Danielsson, Christina Hedén

031-335 50 23

Utbildning - Avdelningsövergripande

Drath, Anne-Li

031-335 50 43

Utbildning - GR Vux

E

 

 

Eek, Gunilla

0708-80 16 18

Välfärd - Validering Väst

Ekdahl, Marie

031-335 51 07

Utbildning - Läromedel

Ekegren, Magnus

031-335 50 05

Utbildning - Praktikplatsen.se

Elofsson, Kristina

031-335 53 16

Välfärd - Kurs & konferens

Engström, Ann-Katrine

031-335 50 65

Utbildning - Framtidens Ledare

Ericsson, Susanne

031-335 51 31

Välfärd - Kurs & konferens

Essung, Ulla

031-335 50 88

Ekonomiavdelningen

F

 

 

Falk, Elisabeth

0762-83 66 42

Välfärd

Fikic, Amir

031-335 50 28

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Flood, Christine

031-335 51 29

Miljö och Samhällsbyggnad

Fostvedt, Ulrik

031-335 50 59

Utbildning - PC-Utbildning för alla

Franzén, Jonas

031-335 50 31

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Friberg, Joanna

031-335 51 24

Miljö och Samhällsbyggnad

Furby, Ulrica

031-335 50 25

Välfärd - Gruppledare Arbetsmarknad

 

G

 

 

Gardtman, Maria

031-335 51 33

Välfärd - Kurs & konferens

Gillner, Ann-Sofie

031-335 50 84

Utbildning - Avdelningsövergripande

Grahn, Josefin

031-335 50 44

Utbildning - GR Vux

Gruczkun, Patrick


Välfärd

Grund Andreasson, Anna

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Gustafsson, Anna

031-335 53 34

Miljö och samhällsbyggnad

Gustavsson, Frida

031-335 54 14

Miljö och samhällsbyggnad & Välfärd

H

 

 

Hallenberg, Marcus

031-335 51 11

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Hedvall, Eva-Lena

031-335 51 28

Miljö och samhällsbyggnad

Henneke, Jenny

031-335 51 85

Välfärd

Heineson, Lars

0705-36 70 15

Miljö och samhällsbyggnad

Hellsten, Björn

031-335 53 01

Välfärd - Gruppledare, Validering Väst

Hellström, Hanna

031-335 53 38

Miljö och samhällsbyggnad

Hemborg, Anders

031-335 50 72

Utbildning - Läromedel

Hermansson, Charlotta

031-335 50 56

Personalenheten

Holmén Högberg, Ann

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen

Hostetter, Jenny

031-335 50 38

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Huric, Haris

031-335 51 01

Utbildning - Ekonomi

Husberg, Karin

031-335 50 05

Utbildning - Praktikplatsen.se (Tjänstledig)

Häger, Lina

031-335 50 22

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Härenstam, Susanne

031-335 52 35

Miljö och samhällsbyggnad

I/J

 

 

Isaksson, Malin

0762-69 83 86

Välfärd

Ivarsson Siri

031-335 51 30

Utbildning - Gymnasieantagningen (Tjänstledig)

Janzén, Tarja

031-335 50 68

Kundmottagning - konferens

Johansson, Karin

031-335 51 06

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

Johansson, Lena

031-335 50 45

Utbildning - GR Vux

Johansson, Malin

031-335 52 02

Utbildning - Läromedel

Johansson, Martin

031-335 50 51

Utbildning - GR Vux

Jonsson, Jennie

031-335 50 68

Kundmottagning - Konferens

Jonsson, Rasmus

031-335 50 79

Utbildning - Pedagogiskt Centrum

 

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund