GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Kontakta GR

Adress & kontaktuppgifter:

Göteborgsregionens kommunalförbund – GR

  • Postadress: Box 5073, 402 22 Göteborg
  • Besöksadress: Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg
  • Telefon: 031-335 50 00, öppet vardagar 08.00-17.00. Semesterstängt v. 28-31.
  • E-post:gr@grkom.se

 

Direktnummer:

  • GRs reception: 031-335 50 00 öppettider vardagar kl. 08-17.
  • GRs diarium: Vid diariefrågor och begäran om utlämning av allmän handling enligt Tryckfrihetsförordningen nås GRs diarium på tfn. 031-335 5085. Under semesterveckorna 28-31 nås GRs diarium på tfn. 031-335 5392
  • Presskontakt: Gunnel Rydberg  tfn. 031-335 5074
  • Gymnasieantagningen: 031-335 51 30.
  • Läromedelsbeställning: 031-335 50 53, 031-335 53 98.

Fråga GR

Fråga Gymnasieantagningen

Fråga om Läromedel

Kontakta medarbetare på GR

Kontaktuppgifter för GRs medarbetare, sorterat på efternamn. Klicka på bokstavslänkarna nedan.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund