GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2016-08-23 16:10
  Bra att hälsoväxlingen dras tillbaka
  Regeringen har idag meddelat att förslaget om hälsoväxling dras tillbaka. Arbetet parterna genomfört har gett det resultat SKL ville.
  Läs mer


 • 2016-08-19 11:59
  Nu kan hälsoväxlingsförslaget dras tillbaka
  SKL och de fackförbunden inom sektorn lämnar idag en gemensam avsiktsförklaring till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling från regeringen. Det kan nu dras tillbaka.
  Läs mer


 • 2016-08-19 11:40
  Partsgemensam avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser
  Idag överlämnar parterna inom kommun- och landstingssektorn en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling.
  Läs mer


 • 2016-08-17 13:18
  RKA är årets kommunalekonom
  RKA har tilldelats utmärkelsen Årets kommunalekonom 2016 för arbetet med kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Det är första gången som en organisation vinner priset.
  Läs mer


 • 2016-08-15 15:09
  Sämre skatteintäkter i ny skatteunderlagsprognos
  Den nya skattunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar att det blir betydligt försämrade skatteintäkter 2017 än vad prognosen från april visade.
  Läs mer


 • 2016-08-11 09:00
  Staten måste ersätta kostnader för ensamkommande
  Regeringen behöver skjuta fram införandet av ett nytt ersättningsystem i mottagandet av ensamkommande barn och unga. Ersättningarna som ska täcka kommunernas kostnader är för låga.
  Läs mer


 • 2016-07-28 11:38
  Bättre och billigare mottagande av nyanlända
  Nyanlända kommer snabbare in i vårt samhälle om kommuner och myndigheter arbetar under samma tak. Statens besked om att öka sitt engagemang i projektet Mötesplatser är därför positivt.
  Läs mer


 • 2016-07-07 14:23
  Låt parterna arbeta vidare
  Regeringens förslag om hälsoväxling är fel väg att gå för att minska sjukfrånvaron. Regeringen bör avvakta försök för en partslösning istället för att fortsätta driva detta ensidigt.
  Läs mer


 • 2016-07-07 10:16
  Håkan Sörman slutar på SKL
  SKL:s vd Håkan Sörman har idag utnämnts till landshövding i Jönköpings län med tillträde 1 oktober. Arbetet med att hitta Håkan Sörmans efterträdare inleds direkt.
  Läs mer


 • 2016-06-30 14:29
  Tre sammanslagna län är en nödvändig förändring
  Den regionala samhällsorganisationen behöver ändras. Indelningskommittén föreslår att tolv län blir tre år 2018, vilket ligger i linje med SKL:s strävan att åstadkomma robusta regioner.
  Läs mer


GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund