GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2016-05-26 18:00
  Digital fjärrundervisning belönades med Guldlänken
  Utmärkelsen Guldlänken 2016 gick till Ådalsskolan i Kramfors och läraren Mikael Wiklund. Han tog fjärrundervisning via datorn till hjälp för att klara skolans uppdrag att erbjuda modersmålsundervisning till eleverna. Han belönas för sitt mod att stå på elevernas sida, trots att lagen egentligen satte stopp.
  Läs mer


 • 2016-05-26 14:45
  Höga förväntningar på digitalisering i offentlig sektor
  Invånarna har höga förväntningar på kommuner, landsting och regioner när det gäller digitala tjänster och kommunikation. Det visar en undersökning som SKL låtit göra.
  Läs mer


 • 2016-05-25 11:57
  Fokus på viktiga SKL-frågor i regeringsombildningen
  Statsministern ombildade idag regeringen, utnämningarna berör flera av SKL:s viktigaste frågor.
  Läs mer


 • 2016-05-20 14:28
  SKL stödjer förslagen från digitaliseringskommissionen
  SKL ställer sig bakom de flesta av slutsatserna i Digitaliseringskommissionens delbetänkande, och understryker vikten av digitalisering för att klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden.
  Läs mer


 • 2016-05-19 16:06
  Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
  Ensamstående kvinnor ska behandlas på samma sätt som redan görs för par, när det gäller assisterad befruktning, anser SKL.
  Läs mer


 • 2016-05-16 12:46
  Skolkommissionen på fel kurs
  Skolkommissionen föreslår ökad statlig styrning av huvudmännen utan att nämna statens nuvarande ansvar. De önskar samarbete utan att vilja lyssna. Nu måste förslaget på remiss, menar SKL.
  Läs mer


 • 2016-05-12 11:14
  Så kan kommuner öka bostadsbyggandet
  SKL publicerar nu råd och exempel om hur kommuner kan bidra till att fler får tillgång till en bostad.
  Läs mer


 • 2016-05-11 17:13
  Satsning på arbete med maskulinitet och jämställdhet
  Våld, sexuell hälsa, arbetsmarknad och kultur – de projekt som nu delar på 4,5 miljoner kronor för att sprida sina metoder spänner över ett brett område.
  Läs mer


 • 2016-05-10 10:28
  Anders Knape mottog Maximilianpriset
  Anders Knape, SKL:s 2:e vice ordförande, mottog igår Kejsare Maximilian-priset. Han är den första svenska politiker som får ta emot priset som uppmärksammar lokal- och regionalpolitik.
  Läs mer


 • 2016-05-02 14:12
  Förslag kan göra det dyrare att anlita privata utförare
  SKL avstyrker utredningsförslaget om minskad ersättning för dold moms.
  Läs mer


GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund