GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-09-12 13:54
  Så ska socialtjänsten stärkas
  På fredagen samlades på SKLs initiativ socialchefer, chefer för individ och familjeomsorg samt HR-chefer från samtliga län för att analysera åtgärder som kan stärka socialtjänsten.
  Läs mer


 • 2014-09-12 11:25
  Bibehållen patientsäkerhet trots ansträngd bemanning
  Även om bemanningsläget under sommaren varit ansträngt på flera håll fungerade vården förhållandevis väl, med god patientsäkerhet. Det visar en avstämning med landstingen som SKL gjort.
  Läs mer


 • 2014-09-12 10:13
  Samarbete inom forskning och utbildning för bättre vård
  Ett nytt avtal (ALF) om samarbete kring utbildningen för läkarexamen, forskning och utveckling av hälso- och sjukvården har träffats mellan staten och sju landsting.
  Läs mer


 • 2014-09-11 11:20
  Färre ledamöter i fullmäktigeförsamlingarna
  En förändring i kommunallagen ger nu möjlighet att minska antalet ledamöter i fullmäktige.
  Läs mer


 • 2014-09-10 09:55
  Patientsäkerhet lönar sig för patienten och vården
  Nästan var tionde sjukhusvårdad patient drabbas av någon form av skada som i efterhand har bedömts att den kunnat undvikas. En stor del av vårdens resurser belastas i onödan.
  Läs mer


 • 2014-09-08 10:57
  Aktuella folkomröstningar i samband med valet
  I samband med de allmänna valen den 14 september kommer sex kommuner att genomföra en kommunal folkomrösting.
  Läs mer


 • 2014-09-04 09:32
  Detta har hänt under mandatperioden
  Få maktskiften har skett i kommunerna och inga alls i landstingen. 23 procent av fullmäktigeledamöterna i kommunerna har hoppat av sitt uppdrag i förtid.
  Läs mer


 • 2014-09-03 11:46
  Internationella politiker möter lokala förtroendevalda
  Lokala toppolitiker i ett nätverk för kvinnor i Sverige ska under några dagar vara mentorer och ge inblick i svensk lokaldemokrati.
  Läs mer


 • 2014-08-28 14:54
  Ett steg mot bättre avfallsinsamling
  Ett steg mot en bättre fungerande avfallsinsamling. Så kommenterar SKL regeringens beslut om nya regler för producenternas insamling av tidningar och förpackningar.
  Läs mer


 • 2014-08-27 14:25
  Nytt verktyg för att lyckas med skolans digitalisering
  Med LIKA, it-tempen för skolan blir det enklare att följa upp, prioritera och planera insatser inom IT i skolan.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.