GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2015-04-25 07:44
  En miljard för utveckling i vården
  Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om förbättrad tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård.
  Läs mer


 • 2015-04-24 15:33
  Elevhälsans utmaningar i ny rapport
  De riktade statsbidragen för elevhälsan behöver utvecklas och det behövs fler utbildningsplatser för ett antal olika yrkesgrupper. Det visar SKL:s rapport Nuläge och utmaningar i elevhälsan.
  Läs mer


 • 2015-04-22 15:55
  Sex nya läkemedel mot hepatit C
  Sedan början av förra året har sex nya läkemedel som botar kronisk hepatit C nått den svenska marknaden. Dessa introduceras nu på samma sätt i hela landet.
  Läs mer


 • 2015-04-22 06:44
  Tidig planering för säker vård i sommar
  Bemanningsläget inför sommaren i vården kan bli ansträngt, uppger landstingen och regionerna i en enkät. Sjuksköterskor är en svårrekryterad grupp, medan arbetsgivarna har lättare att rekrytera undersköterskor och läkare.
  Läs mer


 • 2015-04-20 15:06
  Samhällsbyggare sökes till Sveriges viktigaste jobb
  Den senaste rapporten i satsningen Sveriges Viktigaste visar att rekryteringsbehovet av civilingenjörer, socionomer och andra akademiker är stort i välfärden.
  Läs mer


 • 2015-04-15 12:22
  Bra satsningar på välfärden i vårpropositionen
  SKL välkomnar de satsningar som görs i välfärden. Äldreomsorgen och skolan är de områden som får mest pengar.
  Läs mer


 • 2015-04-15 08:49
  Ökad samverkan för barn och unga
  Samverkan mellan psykiatrin övrig hälso- och sjukvården samt den sociala barn- och ungdomsvården ökar. Det framgår av årets Öppna jämförelser.
  Läs mer


 • 2015-04-15 08:44
  Feriejobben för unga ökar i kommuner och landsting
  Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. SKL:s prognos pekar mot minst 85 000 feriejobb, vilket är 5 000 fler jämfört med förra året.
  Läs mer


 • 2015-04-14 11:45
  Nästan alla kommuner använder Facebook
  Allt fler kommuner använder Facebook och antalet människor som gillar en kommuns Facebooksida har mer än fördubblats sedan 2013. Det visar en ny mätning från SKL.
  Läs mer


 • 2015-04-14 10:00
  Äldre känner sig trygga på akuten
  Äldre personer som besökt en akutmottagning känner sig tryggare och mer omhändertagna än yngre personer. Mest positiva är de allra äldsta. Det visar den nationella patientenkäten.
  Läs mer


Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund