GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2017-04-28 14:45
  Samverkan kring satsning på forskarskolor
  Regeringen och SKL ska samverka om satsning som ska öka kunskapen inom socialtjänsten genom forskarskolor.
  Läs mer


 • 2017-04-27 15:43
  Skatteunderlagets tillväxt avtar i ny prognos
  Den starka tillväxten av skatteunderlaget väntas avta successivt fram till 2020. SKL:s nya prognos visar att skatteunderlaget i år växer med 4,4 procent och nästa år hamnar på 4 procent.
  Läs mer


 • 2017-04-27 13:00
  Hög beredskap i vården inför sommaren
  Alla landsting och regioner planerar särskilda insatser för att trygga en säker vård i sommar. Åtgärderna har utvecklats och intensifierats de senaste åren, visar SKL:s årliga enkät.
  Läs mer


 • 2017-04-25 09:06
  Företagare allt nöjdare med kommunernas service
  Sveriges företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna ger dem. Det visar resultaten från en mätning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i dag.
  Läs mer


 • 2017-04-20 11:43
  Fokus på undervisning och samarbete avgörande för skolan
  När Skolkommissionen idag presenterar sina förslag till en mer likvärdig skola, konstaterar SKL att det krävs åtgärder av många aktörer. Mer statlig styrning är inte den enkla lösningen.
  Läs mer


 • 2017-04-20 10:00
  Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser
  OFR Allmän kommunal verksamhet, SKL och Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag.
  Läs mer


 • 2017-04-18 12:01
  Satsningar på barn och unga i vårändringsbudget för 2017
  I vårändringsbudgeten satsar regeringen på barn och ungdomar och förlossningsvård vilket SKL välkomnar. Resurserna behövs men riktade statsbidrag skapar osäkerhet för kommande år.
  Läs mer


 • 2017-04-12 15:30
  Avtalet med Kommunal förlängs till 2020
  SKL och Pacta är överens med Kommunal om att förlänga det befintliga avtalet ett år fram till 2020. Avtalet innehåller löneökningar i nivå med märket som satts av industrin.
  Läs mer


 • 2017-04-12 14:05
  No discrimination of midwife who refuses to participate in abortions
  Case Grimmark v Region Jönköping County, judgment in Swedish Labour Court. Region Jönköping County has not discriminated a midwife who has declared that she refuses to participate in abortion care due to her religious beliefs.
  Läs mer


 • 2017-04-12 11:20
  Ingen diskriminering av abortvägrande barnmorska
  Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon vägrar att delta i abortvård på grund av sin tro. AD avslår barnmorskans krav på skadestånd. Also in English.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund