GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-10-23 16:45
  SKL kommenterar regeringens budget
  I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på medfinansiering, till exempel satsningar på kollektivtrafiken.
  Läs mer


 • 2014-10-22 14:27
  Oro för färre utbildningsplatser
  Mer än hälften av specialistsjuksköterskeutbildningarna underkänns i Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering. SKL ser en risk att antalet utbildningsplatser kan komma att minska.
  Läs mer


 • 2014-10-22 13:44
  Fritidshemmens kvalitet i fokus
  Kvalitet i fritidshem består av så mycket mer än elevgruppens storlek. SKL:s nya skrift underlättar för politiker och förvaltning att följa upp verksamheten.
  Läs mer


 • 2014-10-21 09:47
  SKL välkomnar delar av utredningsförslag om läkemedel
  Socialdepartementet har gett Sveriges Kommuner och Landsting möjlighet att yttra sig över Läkemedels- och apoteksutredningens delbetänkande "Läkemedel för särskilda behov".
  Läs mer


 • 2014-10-20 13:33
  Bra med stärkt skydd för visselblåsare
  SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.
  Läs mer


 • 2014-10-20 06:00
  Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser
  E-tjänsterna ökar i kommunerna. I nästan 200 kommuner kan elever söka till gymnasiet via webben. På ett 70-tal kommuners webbplatser går det att söka bygglov, jämfört med 24 stycken år 2012.
  Läs mer


 • 2014-10-17 14:36
  Nej till slopad bygdeavgift
  Utredningsförslaget att ta bort bygdeavgifterna riskerar att slå hårt mot många bygder och kommuner. Det bör inte genomföras, skriver SKL i ett yttrande till regeringen.
  Läs mer


 • 2014-10-17 09:25
  Anders Knape leder arbetet för lokal demokrati i Europa
  SKL:s ordförande Anders Knape har valts till ordförande för CLRAE:s lokala kammare. De kommande två åren kommer han att leda dess arbete med att främja den lokala demokratin i Europarådet.
  Läs mer


 • 2014-10-15 10:32
  Kommuner får koll på skolmåltider
  En ny funktion på webbverktyget SkolmatSverige hjälper kostchefer och politiker i kommunerna att få en helhetsbild av kvaliteten på skolmåltiderna.
  Läs mer


 • 2014-10-15 10:03
  180 000 patienters erfarenheter från specialiserad vård
  Patienterna är mest nöjda vid besök inom den öppna specialiserade sjukhusvården. Även patienter i psykiatrisk öppenvård ger högre omdömen kring sitt besök än vid tidigare mätningar.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.