GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2015-10-05 10:01
  Fortsatt förbättring av kommunernas webbplatser
  Kommunernas webbplatser blir allt bättre, både vad det gäller sökfunktioner och information till företag och antalet e-tjänster ökar.
  Läs mer


 • 2015-10-01 09:10
  Nationell samordning behövs för dricksvattnet
  Tydligare vägledning från staten om framtida utmaningar, samt statlig samsyn av riskerna som berör dricksvattenfrågor. Det efterfrågar SKL i ett yttrande till Dricksvattenutredningen.
  Läs mer


 • 2015-09-29 11:44
  Krävs fler åtgärder för ökat bostadsbyggande
  Regeringens investeringsstöd till små hyresrätter kan öka bostadsbyggandet. Men det behövs fler insatser för att lösa de stora bostadspolitiska utmaningarna.
  Läs mer


 • 2015-09-28 10:13
  Sommaren i vården bättre än väntat
  Trots en periodvis ansträngd sommarsituation har landstingen sammantaget levererat en god och säker vård. Personalens engagemang och gott samarbete med kommunerna är två av nyckelfaktorerna.
  Läs mer


 • 2015-09-25 10:34
  Villkorat ja till lag om mottagande av nyanlända
  Dagens flyktingsituation motiverar en lag om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Men endast under speciella förutsättningar. SKL vill se ett brett åtgärdspaket från staten.
  Läs mer


 • 2015-09-24 14:00
  Kraftig minskning av vårdskador på sjukhusen
  Patientsäkerheten i hälso-och sjukvården blir allt bättre. Antalet vårdskador på sjukhus minskar, bland annat de vårdrelaterade infektionerna (VRI), som hör till de vanligaste vårdskadorna.
  Läs mer


 • 2015-09-23 11:20
  Skolans digitalisering – hur ligger vi till?
  Mycket arbete pågår för att utveckla skolan med digitalisering. Tillgången till infrastruktur är relativt god, men det strategiska arbetet och användningen av verktygen behöver förbättras.
  Läs mer


 • 2015-09-22 09:49
  Siffror i kulturrapport ses över
  SKL kommer att se över siffror i den nyligen presenterade rapporten om kultursamverkansmodellen.
  Läs mer


 • 2015-09-21 10:34
  Bra satsningar på välfärden
  De satsningar som regeringen lägger fram i budgetpropositionen riktas i flera delar till kommunernas och landstingens verksamheter. SKL välkomnar förslagen.
  Läs mer


 • 2015-09-11 09:32
  Beslutsläget gällande flyktingremiss
  SKL vill tydliggöra att styrelsen inte tagit ställning till regeringsförslaget om kravet på kommuner att ta emot flyktingar. Styrelsen avser svara på promemorian den 25 september.
  Läs mer


Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund