GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-08-21 10:57
  Ingenjörerna gör välfärden effektivare
  En stor andel av välfärdens mest erfarna ingenjörer går i pension inom de närmaste åren, samtidigt som det tekniska innehållet ökar i allt fler samhällsverksamheter. Därför måste rekryteringen av ingenjörer skärpas för att vi ska uppnå den välfärd vi strävar efter. Kommuner och landsting behöver rekrytera runt 12 000 ingenjörer och tekniker fram till 2022.
  Läs mer


 • 2014-08-20 16:34
  Mer välfärd än någonsin tidigare
  Varje dag går över en miljon människor till jobbet och de levererar mer välfärd än någonsin tidigare. Det ska vi vara stolta över och det ska vi prata om. Det sa Anders Knape, ordförande för SKL, i sitt invigningstal på KOMMEK.
  Läs mer


 • 2014-08-20 15:15
  Avtalen finns för att anställa unga
  Under våren har vi med YA-jobben öppnat en ny väg till jobb för unga där arbete kombineras med utbildning. Nu är det dags för kommuner, regioner och landsting att gå från ord till handling och börja anställa unga. Manegen är krattad och avtalen på plats.
  Läs mer


 • 2014-08-18 18:31
  Starkt skatteunderlag trots låg tillväxt
  Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. SKL skriver därför ned BNP-prognosen från 3,0 till 2,1 procent. Sysselsättningen har dock utvecklats bättre än väntat och skatteunderlaget för kommuner och landsting växer med 2 procent realt både i år och nästa år.
  Läs mer


 • 2014-08-15 11:02
  Många kör för fort vid skolor
  Snart börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år. Många av barnen går eller cyklar till skolan, men alltför många skjutsas i bil vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön negativt. I samband med skolstarten pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastigheter och ökade kontroller utanför landets skolor.
  Läs mer


 • 2014-08-13 15:47
  SKL-film om äldre dubbelt prisad internationellt
  En film om Margareta, 77, och hennes väg genom vården har vunnit pris på två olika internationella filmfestivaler. Filmen beskriver hur det kan vara möjligt att klara den demografiska utmaningen, med ökad kvalitet för individen.
  Läs mer


 • 2014-08-08 17:13
  Bra att ansvarsförhållanden utreds
  Den tragiska branden i Västmanland orsakar stor skada men mycket gott arbete pågår för att hantera den kris som uppkommit. Det är dock bra att regeringen redan nu flaggar för en kommande utredning av krisen.
  Läs mer


 • 2014-08-01 13:14
  Kommuner satsar på förstelärare
  Karriärtjänsterna för lärare har stora möjligheter att bidra till att lyfta svensk skola. Pia Kangas (DN 27/7) understryker att förstelärarna ska arbeta med skolutveckling. Vi håller med. SKL har från första stund fört fram vikten av detta. Men då måste vi låta kommuner, skolor och lärarlag hitta former som fungerar bäst utifrån deras olika förutsättningar.
  Läs mer


 • 2014-07-30 17:27
  System för vaccinationskontroll gör det enklare
  Snart kan du enkelt ha koll på dina vaccinationer. SKL och Inera AB tar fram ett system som ska samla information om alla olika typer av vaccinationer.
  Läs mer


 • 2014-07-30 15:59
  Digitalt lärande kan stödja modersmålet
  Språkrådet kritiserar staten och skolans huvudmän (DN 22/7) för att alltför få elever erbjuds och deltar i modersmålsundervisning. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) instämmer i vikten av modersmålsundervisning för kunskaper också i svenska samt att många språk är en viktig tillgång för vårt land.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.