GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2017-08-17 16:04
  Kommunala arbetsmarknads-insatser för 95 000 personer
  Kommunerna genomför omfattande arbetsmarknadsinsatser mot grupper som står långt från arbetsmarknaden. För att få fler i arbete eller studier behövs mer samarbete och individuella insatser.
  Läs mer


 • 2017-08-17 12:16
  Stark ekonomi ger fortsatt ökat skatteunderlag
  Den svenska ekonomin har haft en stark utveckling under första halvåret. Främsta orsaken är de växande investeringarna i att bygga bostäder visar SKL:s skatteunderlagsprognos.
  Läs mer


 • 2017-07-27 12:39
  Heléne Fritzon blir statsråd
  Heléne Fritzon har idag utsetts till migrations- och biträdande justitieminister och kommer därmed att lämna sina uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer


 • 2017-07-13 16:19
  Stärkt skydd för hotade förtroendevalda ses över
  Regeringen ska utreda möjligheten till ett förstärkt skydd för hot och hat mot förtroendevalda. SKL ser positivt på att frågan lyfts i regeringens handlingsplan.
  Läs mer


 • 2017-07-07 13:22
  Tillfälligt bidrag ska stötta ensamkommandes boende
  Nu skjuter regeringen till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor som ett stöd för kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor.
  Läs mer


 • 2017-07-04 11:22
  Skolans utmaningar löser vi gemensamt
  SKL välkomnar Skolkommissionens förslag om extra resurser till skolan, men avvisar förslaget om miniminivåer för kommunernas skolbudgetar. Det finns bättre sätt att uppnå en likvärdig skola.
  Läs mer


 • 2017-06-30 13:59
  Trygg hela vägen – före, under och efter graviditeten
  SKL har lämnat en rapport till regeringen om hur landstingen använt de medel som ingår i överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Cirka hälften har använts till bemanning.
  Läs mer


 • 2017-06-29 16:58
  Lagförslag om vatten hotar samhällsutveckling
  Regeringens lagförslag om skärpta krav på vattenkraften måste arbetas om. Det slår hårt mot många olika verksamheter, inte bara vattenkraften, och kan stoppa viktig samhällsutveckling.
  Läs mer


 • 2017-06-29 10:16
  SKL i samtal med regeringen om LSS
  SKL hade igår överläggningar med regeringen om LSS och personlig assistans. Den restriktiva tolkningen av LSS skapar oro hos brukare och ökade utgifter för många kommuner.
  Läs mer


 • 2017-06-26 13:28
  Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända
  SKL och LRF har tagit fram en avtalsmall som kan göra det enklare för kommuner att ingå avtal med ägare av jord- och skogsbruksfastigheter som vill hyra ut boenden till nyanlända.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund