GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2016-07-07 14:23
  Låt parterna arbeta vidare
  Regeringens förslag om hälsoväxling är fel väg att gå för att minska sjukfrånvaron. Regeringen bör avvakta försök för en partslösning istället för att fortsätta driva detta ensidigt.
  Läs mer


 • 2016-07-07 10:16
  Håkan Sörman slutar på SKL
  SKL:s vd Håkan Sörman har idag utnämnts till landshövding i Jönköpings län med tillträde 1 oktober. Arbetet med att hitta Håkan Sörmans efterträdare inleds direkt.
  Läs mer


 • 2016-06-30 14:29
  Tre sammanslagna län är en nödvändig förändring
  Den regionala samhällsorganisationen behöver ändras. Indelningskommittén föreslår att tolv län blir tre år 2018, vilket ligger i linje med SKL:s strävan att åstadkomma robusta regioner.
  Läs mer


 • 2016-06-29 11:33
  Hinder i arbetet mot våldsbejakande extremism
  Våldsbejakande extremism drabbar enskilda och är ett hot mot demokratin. Kommuner, statliga myndigheter och civilsamhälle måste få bättre förutsättningar att bekämpa den.
  Läs mer


 • 2016-06-28 16:00
  Till Almedalen för debatt
  SKL deltar i Almedalsveckan för att lyfta kommun- och landstingsperspektivet i så många debatter som möjligt.
  Läs mer


 • 2016-06-28 13:56
  Ytterligare koncentration av cancervården
  Samtliga landsting/regioner har beslutat att ytterligare sex åtgärder inom cancervården ska koncentreras till färre ställen. De nationella vårdenheterna ska vara igång 1 januari 2017.
  Läs mer


 • 2016-06-22 14:13
  Kostnader för ensamkommande täcks inte av nya schabloner
  Regeringens förslag om nya schabloner för att täcka kommunernas kostnader för ensamkommande barn är för låga. Kommunerna behöver även längre omställningstid för att ge ett bra mottagande.
  Läs mer


 • 2016-06-22 12:46
  Statsbidrag till ökad bemanning är inte rätt väg att gå
  Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorg var ett av de riktade bidrag som regeringen beslutade om förra året. SKL lyfter återigen frågan om att generella statsbidrag är bättre.
  Läs mer


 • 2016-06-22 11:20
  Fjärrundervisning tillåts – men alla ämnen bör omfattas
  Riksdagens beslut att skolhuvudmän ska få köpa fjärrundervisning av varandra gynnar Sveriges elever. Det är en stor framgång för SKL. Men alla ämnen omfattas inte av beslutet.
  Läs mer


 • 2016-06-16 09:25
  Bättre förutsättningar för kommunal kvalitet
  Kommunerna blir allt bättre på att använda standardiserade bedömningsmetoder, visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.
  Läs mer


GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund