GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2018-02-22 12:10
  Överenskommelse för att motverka korruption
  En överenskommelse har tagits fram för att motverka risker för korruption inom sektorn vård, omsorg och personlig assistans. Syftet är att skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn.
  Läs mer


 • 2018-02-22 10:04
  Europa behöver sammanhållningspolitiken
  EU:s sammanhållningspolitik utgör kärnan i det europeiska samarbetet och den skapar många samhällsvinster. Det framhåller SKL i ett utlåtande till EU-kommissionen.
  Läs mer


 • 2018-02-21 09:00
  Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder
  När antalet elever blir fler samtidigt som många lärare går i pension, behövs åtgärder både för att öka antalet lärare och för att utveckla organisation och arbetssätt i skolan.
  Läs mer


 • 2018-02-20 19:33
  Förslag om ensamkommande är otydligt
  SKL ser positivt på att regeringens förslag om uppehållstillstånd kan motverka ett växande parallellsamhälle, men menar att det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.
  Läs mer


 • 2018-02-19 14:43
  SKL-chef invald i regeringens Digitaliseringsråd
  Jenny Birkestad har valts in som ledamot i regeringens Digitaliseringsråd.
  Läs mer


 • 2018-02-15 15:01
  Högkonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt
  Högkonjunkturen fortsätter under det närmaste året för att därefter klinga av. Från 2019 beräknas skatteunderlaget öka långsammare, visar årets första skatteunderlagsprognos från SKL.
  Läs mer


 • 2018-02-09 14:12
  Nytt förslag för att öka deltagandet i arbetslivet
  Sveriges Kommuner och Landsting föreslår ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.
  Läs mer


 • 2018-02-08 17:11
  Bra att kommunerna slipper överprövning
  SKL tycker det är bra att den överprövning som skett i kommuner kring bemanning på äldreboenden nu upphör i och med IVOs principbeslut om att inte detaljgranska och överklaga i normalfallet.
  Läs mer


 • 2018-02-07 11:31
  Valår väcker frågor om politiska partier i skolan
  Från årsskiftet gäller nya regler för politiska besök i skolan. Rektorn har rätt att bestämma vilka partier som får komma till skolan, men urvalet måste alltid vara motiverat.
  Läs mer


 • 2018-02-05 07:00
  Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven
  Det finns lösningar på välfärdens rekryteringsbehov. Förändringar i arbetssätt och organisation kan minska behoven när arbetskraftsbristen är stor, enligt en ny rekryteringsrapport från SKL.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund