GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2015-07-03 09:06
  SKL värnar kvinnojourerna
  Landets kvinnojourer är avgörande och viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd och skydd. 
  Läs mer


 • 2015-07-01 10:39
  SKL välkomnar utredare för att skapa nya regioner 
  Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens initiativ till att utse utredare som nu kan påbörja arbetet med att modernisera den regionala indelningen. 
  Läs mer


 • 2015-06-30 10:49
  Handlingsplan för barn och unga
  SKL har antagit en handlingsplan som fokuserar på skyddet för barn och unga som far illa.
  Läs mer


 • 2015-06-29 16:16
  Elevresultat måste vara fokus för statlig skolsatsning
  Elevernas resultat, förbättrad undervisning och lärares kompetens och karriär måste vara fokus för regeringens skolsatsning. Det har SKL framfört i de samtal som regeringen fört med parterna.
  Läs mer


 • 2015-06-29 09:40
  Kunskap nyckeln till jämlik vård
  Nu tar landstingen och SKL krafttag för att minska ojämlikheten i vården. Det sker genom att på ett helt nytt sätt förse verksamheterna i vården med kunskapsstöd i form av nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer. Cancervården har gått före. Arbetet har börjat inom primärvården.
  Läs mer


 • 2015-06-28 14:15
  Lokala insatser avgörande för flyktingars etablering
  Flera kommuner lyckas bra med integrationen trots sämre förutsättningar. Med hjälp av SKL:s nya nyckeltal kan kommunerna se hur väl man lyckas i relation till de förutsättningar man har.
  Läs mer


 • 2015-06-27 11:42
  Särskild lag kan rädda fjärrundervisningen
  SKL och Friskolornas riksförbund föreslår att regeringen snabbt förbereder en särskild lag om fjärrundervisning på entreprenad på försök. Det skulle rädda undervisningen för många elever.
  Läs mer


 • 2015-06-27 09:43
  Osäker investering i snabbjärnväg
  Risken är stor att kommunerna inte får tillbaka pengarna de lägger ut på statens planerade höghastighetsjärnväg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar en beräkning från SKL.
  Läs mer


 • 2015-06-25 14:23
  Välkommen satsning på äldreomsorgen
  SKL välkomnar regeringsbeslutet om sju miljarder kronor till äldreomsorgen under mandatperioden. Pengar som främst ska gå till förstärkt bemanning i kommunerna.
  Läs mer


 • 2015-06-25 09:35
  Viktiga inspel till avfallsutredning
  Regeringen vill att kommunerna ska ansvara för insamlingen av hushållens tidningar och förpackningar. SKL har viktiga inspel till utredningen som nu tillsätts om hur ansvaret bör utformas.
  Läs mer


Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund