GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2015-09-02 17:42
  Anvisningsmodell av ensamkommande barn ska ses över
  Migrationsverket har idag utlovat att se över modellen för fördelning av ensamkommande barn i kommunerna, vilket SKL drivit under lång tid och nu fått gehör för.
  Läs mer


 • 2015-09-02 15:49
  Kontaktpersoner utses för ny regional indelning
  SKL inbjuder landsting och regioner att utse kontaktpersoner inför arbetet med ny regional indelning.
  Läs mer


 • 2015-09-02 12:22
  Regional kultur synliggörs i sociala medier
  Den regionala kulturen är betydelsefull för många barn, vuxna och för samhället i stort. Nu startas ett initiativ för att synliggöra vikten av ett levande kulturliv i hela landet.
  Läs mer


 • 2015-09-01 14:28
  Bra budgetsatsningar på skolan
  Regeringens budgetsatsningar på skolan är ett bra steg på vägen. Det är viktigt med en ökad ersättning för nyanlända och att öka lärarnas specialpedagogiska kompetens.
  Läs mer


 • 2015-08-31 10:24
  Ny läkarutbildning kräver mer utredning
  Nej till slopad allmäntjänstgöring, AT, i nuläget. Ja till mer samverkan och nya målbeskrivningar. SKL:s styrelse ser både för- och nackdelar i förslaget till ny läkarutbildning.
  Läs mer


 • 2015-08-31 09:08
  Snabba insatser behövs för ensamkommande barn
  Kommunerna jobbar hårt med att ta emot ensamkommande barn och unga. SKL har flera förslag på hur mottagandet kan förbättras. En central punkt är att staten ersätter kommunerna i tid.
  Läs mer


 • 2015-08-28 13:01
  Välkommen översyn av socialförsäkringen
  Flera av Socialförsäkringsutredningens förslag kan bidra till att skapa en socialförsäkring som är långsiktigt hållbar. Men SKL anser att vissa förslag är otillräckligt genomlysta och måste utredas vidare.
  Läs mer


 • 2015-08-26 18:02
  Rätt att satsa på yrkesutbildning
  När regeringen idag presenterade delar ur budgeten var investeringar i yrkesvux ett förslag. En kompetenssatsning som SKL efterfrågat.
  Läs mer


 • 2015-08-14 15:20
  Det finns lärare till skolstarten
  När skolorna startar kommer alla elever att erbjudas lärare. På en del skolor saknas det behöriga lärare och alla har ännu inte fått sin legitimation.
  Läs mer


 • 2015-07-22 10:41
  Nytt avtal med BRF
  SKL och Brandmännens riksförbund har efter långa förhandlingar nått fram till ett nytt avtal för landets cirka 10 000 deltidsbrandmän. Avtalet avslutar den rådande konflikten.
  Läs mer


Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund