GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-07-24 10:59
  Här startas flest möjlighetsdrivna företag
  Att gå ifrån en anställning för att bli företagare är, förutom i storstadsområden, även vanligt i turism- och besöksnäringskommuner samt i glesbygdskommuner. Det visar en ny rapport om företagandet i Sverige.
  Läs mer


 • 2014-07-10 12:19
  Så ska vården utvecklas
  Över 84 procent av svenska patienter har förtroende för den svenska hälso- och sjukvården. Vi har en i grunden välfungerande vårdsektor, ändå är utmaningarna många, skriver styrelsen i Forum för välfärd och pekar bland annat på nya metoder att bedriva preventivt arbete mot de vanligaste folksjukdomarna.
  Läs mer


 • 2014-07-09 11:20
  Staten måste ta ansvar för infrastrukturen
  SKL är kritiskt till att staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. I en skrivelse till regeringen framhåller förbundet att utbyggnad, drift och underhåll av nationella stråk är ett statligt ansvar.
  Läs mer


 • 2014-07-04 16:32
  Vägledning för politikerbesök
  Med anledning av ett stort antal frågor gällande politiska besök och relaterade ämnen har SKL inför valen i höst sammanställt en juridisk vägledning för sektorns verksamheter.
  Läs mer


 • 2014-07-04 13:43
  Större ansvar för hbtq-frågor i kommunerna
  Sveriges kommuner satsar allt mer för att bättre kunna hantera hbtq-frågor. Det visar en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting låtit göra tillsammans med RFSL.
  Läs mer


 • 2014-07-03 15:59
  Satsning på framtidens kompetenser
  Sveriges Kommuner och Landsting får en miljon kronor av regeringen för att utveckla metoder för hur framtidskompetenser ska mätas. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med Stockholms Universitet.
  Läs mer


 • 2014-07-02 17:50
  Satsning för fler män i förskolan
  Bara tre procent av förskollärarna i Sverige är män. För att locka fler män till förskolan drar SKL igång en satsning som ska stödja de lokala arbetsgivarna. Regeringen har beslutat att stötta arbetet med 1,7 miljoner kronor.
  Läs mer


 • 2014-06-30 10:56
  Myter och fakta om vården i Sverige
  Svensk hälso- och sjukvård debatteras som aldrig förr. En bild av en vård i kris målas upp. Men sanningen är att svensk vård fortfarande är i världsklass.
  Läs mer


 • 2014-06-26 15:24
  Bra att föreskrifter kräver regeringens medgivande
  SKL välkomnar regeringens beslut om att myndigheter inte får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnader för kommuner och landsting utan regeringens medgivande.
  Läs mer


 • 2014-06-26 14:21
  Svenskarna är nöjda med välfärdstjänsterna
  I en unik vitbok som Sveriges Kommuner och Landsting lanserar i dag, framkommer att den absoluta merparten av svenskarna är nöjda med servicen från kommuner, landsting och regioner.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.