GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2017-12-12 10:02
  Tydliga utmaningar i ny skolrapport
  Öppna jämförelser för grundskolan visar på både orosmoln och ljuspunkter. I många kommuner har resultaten försämrats. Samtidigt visar internationella studier att elevernas kunskaper stärkts.
  Läs mer


 • 2017-12-11 10:53
  Migrationsverket gör en delutbetalning till kommunerna
  Kommunernas fordringar på staten för asyl- och flyktingmottagandet är fortsatt stor. Innan årsskiftet kommer Migrationsverket att som förra året, göra en större delutbetalning.
  Läs mer


 • 2017-12-08 13:54
  Köp från privata utförare ökar inte i samma takt
  2016 köpte kommuner, landsting och regioner verksamheter för 174 miljarder kronor. Det innebär ett trendbrott, då köp från externa utförare inte längre ökar i samma takt som tidigare år.
  Läs mer


 • 2017-12-07 09:00
  Tre delar i graviditetsenkät
  Nu får alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn möjlighet att säga sitt, för att ytterligare utveckla vården.
  Läs mer


 • 2017-12-06 12:26
  Handslag för fördjupad digital samverkan
  Med ett handslag enades SKL och regeringen om en djupare samverkan för att ytterligare öka takten i offentlig sektors digitalisering.
  Läs mer


 • 2017-12-06 09:00
  Tio år av öppna jämförelser äldre
  Färre olämpliga läkemedel, maten är godare och vården i livets slut har förbättrats. Det är några exempel på förbättringar de senaste åren.
  Läs mer


 • 2017-12-05 14:41
  Ny e-tjänst förenklar för Sundsvalls företagare
  Nu förenklar Sundsvalls kommun för företagare inom restaurang och detaljhandel genom en ny e-tjänst för anmälan av tobaks- och folkölsförsäljning. Tjänsten är ansluten till ”Serverat”.
  Läs mer


 • 2017-12-05 14:06
  Bra förslag att förenkla skolans riktade statsbidrag
  Riksrevisionen föreslår att skolans riktade statsbidrag sammanfogas till ett enda bidrag som varje huvudman har möjlighet att använda utifrån lokala behov. SKL instämmer helt med förslaget.
  Läs mer


 • 2017-12-01 08:00
  Dryga EU-böter för avloppsrening måste förhindras
  Regeringen måste förhindra att Sverige tilldelas stora EU-böter kring rening av avloppsvatten, anser SKL, en av flera parter som miljöministern nu kallar till möte om frågan.
  Läs mer


 • 2017-11-30 11:00
  Lena Dahl tf vd för Pacta
  Styrelsen i Pacta har beslutat att utse Lena Dahl till tillförordnad vd för arbetsgivarförbundet Pacta med tillträde senast den 1 januari 2018.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund