GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2016-06-22 14:13
  Kostnader för ensamkommande täcks inte av nya schabloner
  Regeringens förslag om nya schabloner för att täcka kommunernas kostnader för ensamkommande barn är för låga. Kommunerna behöver även längre omställningstid för att ge ett bra mottagande.
  Läs mer


 • 2016-06-22 12:46
  Statsbidrag till ökad bemanning är inte rätt väg att gå
  Statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorg var ett av de riktade bidrag som regeringen beslutade om förra året. SKL lyfter återigen frågan om att generella statsbidrag är bättre.
  Läs mer


 • 2016-06-22 11:20
  Fjärrundervisning tillåts – men alla ämnen bör omfattas
  Riksdagens beslut att skolhuvudmän ska få köpa fjärrundervisning av varandra gynnar Sveriges elever. Det är en stor framgång för SKL. Men alla ämnen omfattas inte av beslutet.
  Läs mer


 • 2016-06-16 09:25
  Bättre förutsättningar för kommunal kvalitet
  Kommunerna blir allt bättre på att använda standardiserade bedömningsmetoder, visar årets Öppna jämförelser för socialtjänsten.
  Läs mer


 • 2016-06-14 17:44
  SKL välkomnar samrådsförslag
  Utredningen Delaktighet i EU föreslår i sitt slutbetänkande formaliserade samråd mellan regeringen, kommuner, landsting och regioner. SKL stödjer förslaget.
  Läs mer


 • 2016-06-13 15:39
  Det behövs mer konkurrens i byggsektorn
  Snedvridet fokus, faktafel och brist på bra förslag. SKL har många synpunkter på utredningen om hur konkurrensen i byggsektorn kan öka så att fler får plats att bygga mer.
  Läs mer


 • 2016-06-10 13:50
  23,9 miljarder till landstingen för läkemedelskostnader
  Regeringen har i en överenskommelse med SKL, beslutat att fördela 23,9 miljarder kronor till landstingen för att täcka upp för kostnader för läkemedelsförmånen.
  Läs mer


 • 2016-06-10 13:46
  Fel metod att minska sjukfrånvaron
  SKL delar regeringens oro över sjukfrånvarons utveckling. Men förslaget ”Hälsoväxling” som ett medel att minska sjukfrånvaron avvisas i sin helhet.
  Läs mer


 • 2016-06-10 10:44
  Annika Wallenskog ny chefsekonom på SKL
  Annika Wallenskog tillträder som chefsekonom och direktör för avdelningen för ekonomi och styrning den 1 september.
  Läs mer


 • 2016-06-09 14:39
  Inhyrd vårdpersonal behöver minska
  Nu intensifierar samtliga landsting och regioner, tillsammans med SKL, arbetet med att utreda, analysera och föreslå åtgärder inom en rad områden för att minska beroendet av inhyrd personal.
  Läs mer


GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund