GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-11-26 06:00
  Förskola och vatten i topp
  I årets mätning av nöjdhet som SKI presenterar får verksamheter i kommuner och landsting höga betyg. Nöjdheten är också högre för kommunala verksamheter än statliga myndigheter.
  Läs mer


 • 2014-11-25 11:46
  Jämlika regler för preventivmedel efter SKL:s beslut
  Från och med 2015 har alla landsting samma åldersregler för subventionerade p-medel till unga kvinnor och nästan alla har samma avgifter.
  Läs mer


 • 2014-11-21 10:54
  Fler feriejobb i landstingen
  Nästan 80 000 ungdomar, var fjärde 16-18-åring, hade i somras ett feriejobb i kommun eller landsting. Efterfrågan är mycket stor. Inom landstingen ökade antalet ferieplatser med 50 procent.
  Läs mer


 • 2014-11-20 10:49
  Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort
  SKL tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men förtydliganden krävs bland annat i frågan om behandling utan samtycke från den enskilde.
  Läs mer


 • 2014-11-20 09:01
  Minskad energiåtgång sparar 100 miljoner
  Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.
  Läs mer


 • 2014-11-19 13:47
  Alla landsting inför nya läkemedel mot hepatit C
  Samtliga landsting och regioner ställer sig bakom ett gemensamt införande av nya läkemedel mot hepatit C. Det är första gången en ny samverkansmodell prövas.
  Läs mer


 • 2014-11-19 08:50
  Vattenarbete måste bli mer effektivt
  Sveriges arbete med att uppnå kraven i EU:s vattendirektiv behöver bli mer effektivt. Staten måste ha en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som ska prioriteras.
  Läs mer


 • 2014-11-18 15:13
  Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden
  SKL säger nej till regeringens förslag om att göra kommunerna skyldiga att hantera anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen på tre veckor.
  Läs mer


 • 2014-11-18 13:23
  SKL positivt till nya datalagar inom vård och omsorg
  SKL ställer sig i ett yttrande positivt till två nya lagar om datahanteringen inom vård och omsorg, dels en hälso- och sjukvårdsdatalag dels en socialtjänstdatalag.
  Läs mer


 • 2014-11-17 13:45
  Enhetliga regler för assisterad befruktning
  Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar nu enhetliga regler för landsting och regioner när det gäller offentligt finansierad assisterad befruktning.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.