GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2017-10-17 13:21
  SKL välkomnar enklare samverkan
  Det måste bli enklare att samverka över landstings- och kommungränsen. SKL välkomnar förslaget som regeringens utredare nu lägger fram om enklare avtalssamverkan.
  Läs mer


 • 2017-10-17 10:00
  Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning
  Ekonomirapporten pekar på ett relativt starkt 2017, men att stora utmaningar väntar. Demografins utveckling innebär ökade kostnader. En åtgärd som krävs är minskad statlig detaljstyrning.
  Läs mer


 • 2017-10-16 10:11
  Öka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning
  Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till undervisning av hög kvalitet och är en lösning för att möta dagens lärarbrist. Därför hade vi önskat att utredningens förslag gått ännu längre.
  Läs mer


 • 2017-10-13 13:28
  Staten behöver ge vägledning om mikroplaster
  Naturvårdsverket behöver ta fram en vägledning om hur konstgräsplaner för fotboll ska utformas och skötas för att minska spridningen av mikroplaster. Det framhåller SKL i ett yttrande.
  Läs mer


 • 2017-10-13 12:56
  Färdplan för god och nära vård
  SKL stödjer i huvudsak förslagen från regeringens utredare för att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården.
  Läs mer


 • 2017-10-13 11:25
  Lagförslag om vattenkraft måste arbetas om
  Regeringens aktuella lagförslag om vattenkraft hotar angelägen samhällsutveckling och måste arbetas om. SKL föreslår nu alternativa författningslösningar.
  Läs mer


 • 2017-10-09 17:17
  Demokrati i fokus inför Venedigkommissionen
  Demokrati och lokalt självstyre var i fokus när SKL:s vice ordförande Anders Knape nyligen talade inför Venedigkommissionen.
  Läs mer


 • 2017-10-06 18:55
  SKL och Pacta når förlikning med BRF
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har nått en förlikning med Brandmännens riksförbund (BRF) i Arbetsdomstolen. Stämningen gällde brott mot fredsplikten.
  Läs mer


 • 2017-09-28 13:49
  Högkonjunktur men stora utmaningar väntar kommunsektorn
  Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i ekonomin. Från 2019 förväntas en normalisering med en svagare utveckling. Befolkningen och behoven i kommunsektorn fortsätter växa.
  Läs mer


 • 2017-09-28 11:11
  Fler barn och unga möter BUP
  Den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, träffar fler barn och unga än tidigare – samtidigt blir väntetiderna allt längre.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund