GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2016-12-02 10:52
  Nya verktyg för friskare arbetsplatser
  Sveriges Kommuner och Landsting lanserar den 2 december flera konkreta verktyg i arbetet med att skapa friskare arbetsplatser.
  Läs mer


 • 2016-12-01 11:00
  Nytt avtal klart för vården
  Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta har tillsammans med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna idag enats om ett nytt avtal för vården. Avtalet ger medarbetarna tid för återhämtning och verksamheterna möjlighet att ge bästa möjliga vård dygnet runt.
  Läs mer


 • 2016-11-30 16:55
  SKL välkomnar åtgärder – men fler lättnader behövs
  Regeringens åtgärder för att underlätta bosättning för nyanlända i kommunerna räcker inte. Det behövs mycket mer.
  Läs mer


 • 2016-11-30 14:44
  Nytt avtal med Brandmännens Riksförbund
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har undertecknat ett nytt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF) för cirka 10 000 beredskapsbrandmän.
  Läs mer


 • 2016-11-29 15:49
  SKL föreslår 11 punkter för nyanländas boende
  Många nyanlända och ett flertal kommuner är i behov av snabba statliga åtgärder för bättre bosättning. Regeringen har till viss del gått SKL till mötes, men det behövs mer.
  Läs mer


 • 2016-11-29 09:00
  Tre kommuner i topp i årets webbundersökning
  Mariestad, Ljusdal och Västerås rankas högst i årets undersökning av kommuners webbplatser. Enklast är det dock att hitta kontaktuppgifter till nyckelpersoner i Nybro, Rättvik och Trosa.
  Läs mer


 • 2016-11-29 09:00
  Vilka är lokalpolitikerna i Jämtland?
  94 procent av de omkring 922 förtroendevalda i Jämtlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Jämtland har en jämnare könsfördelning och har fler förtroendevalda än rikssnittet.
  Läs mer


 • 2016-11-29 09:00
  Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrland?
  95 procent av de omkring 1 178 förtroendevalda i Västernorrlands län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Västernorrland har en jämnare könsfördelning och har något fler förtroendevalda än rikssnittet.
  Läs mer


 • 2016-11-28 14:48
  SKL och Försvarsmakten i nytt samarbete
  Tillgång till rätt kunskap och kompetens är av stor vikt för en väl fungerande arbetsmarknad. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inleder därför ett nytt samarbete med Försvarsmakten.
  Läs mer


 • 2016-11-25 10:00
  Ockelbo är Sveriges bästa skolkommun
  Ockelbo, Grästorp och Nykvarn är Sveriges bästa skolkommuner. Det visar SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2016 som fokuserar på elevernas kunskapsresultat.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund