GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2015-05-22 09:50
  Örebro årets stadskärna 2015
  Örebro har tilldelats utmärkelsen Årets Stadskärna 2015. Kommunen prisas för att ha utvecklat Örebros centrum i en framgångsrik kraftsamling.
  Läs mer


 • 2015-05-12 16:34
  Integration försenas när statliga insatser dröjer
  Den första tiden i Sverige behöver nyanlända vända sig till socialtjänsten istället för att få kontakt med Arbetsförmedlingen. SKL menar att fokus istället måste ligga på arbete.
  Läs mer


 • 2015-05-08 15:13
  Fortsatt arbete med bemanningsfrågan
  Kostnaden för inhyrning av personal ökar i landsting och regioner. Arbetet med att minska beroendet av bemanningspersonal fortsätter för att vända trenden.
  Läs mer


 • 2015-05-05 15:29
  SKL välkomnar samtal om snabbspår för nyanlända
  SKL har tackat ja till regeringens inbjudan till trepartssamtal om bättre möjligheter för nyanlända att komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet.
  Läs mer


 • 2015-05-04 13:29
  Skolan behöver samarbete på riktigt
  Insatser för att stärka läraryrket, bättre fördelning av resurser och konkret samarbete mellan flera nivåer. Det är några förslag från OECD om vad svensk skola behöver.
  Läs mer


 • 2015-04-29 10:00
  Uppföljning viktigare för verksamhetsutveckling
  De kommuner som använder systematisk uppföljning har blivit bättre på att använda det för verksamhetsutveckling, visar Öppna jämförelser missbruksvård.
  Läs mer


 • 2015-04-29 09:30
  Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar
  Kommuner och landsting påverkas positivt av internationell tillväxt och skatteunderlaget växer. Med återbetalning från AFA beräknas resultatet totalt bli 11 miljarder i år och 8 nästa år.
  Läs mer


 • 2015-04-28 09:45
  Ännu säkrare vård
  Mindre antibiotika. Färre allvarliga vårdskador. En säkerhetskultur på väg att förbättras. Det är några av resultaten från den fyraåriga satsningen på patientsäkerhet.
  Läs mer


 • 2015-04-27 10:54
  SKL:s analyshandbok ska ge bättre skolresultat
  Rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2015 jämför samtliga kommuners skolresultat. Nytt för i år är en Analyshandbok för kommuner som systematiskt vill utveckla sitt kvalitetsarbete.
  Läs mer


 • 2015-04-25 07:44
  En miljard för utveckling i vården
  Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om förbättrad tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård.
  Läs mer


Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund