GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2017-02-24 11:00
  Nytt ramavtal för fler bostäder
  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.
  Läs mer


 • 2017-02-17 13:21
  Ny kommunallag är efterlängtad
  SKL är positiv till att regeringen nu lämnar förslaget om en ny kommunallag till lagrådet för behandling innan riksdagen kan fatta beslut. De nya kommunallagen ersätter 1991 års kommunallag.
  Läs mer


 • 2017-02-16 10:49
  Sysselsättning och skatteunderlag tappar fart 2018
  Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.
  Läs mer


 • 2017-02-16 10:07
  God tillgång till hälso- och sjukvård
  En majoritet av invånarna i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har även förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting eller region.
  Läs mer


 • 2017-02-14 10:14
  Bra resultat ger alla landsting del av medel
  Resultatet för 2016 års överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering är klar. Samtliga landsting får del av satsningen då så gott som samtliga villkor uppnåtts.
  Läs mer


 • 2017-02-13 14:18
  Bra att stärka förutsättningarna för lokalt självstyre
  En kommitté ska se över hur kommunernas förmåga kan stärkas för att möta samhällsutvecklingen. SKL välkomnar beslutet och att utgångspunkten är ett starkt lokalt självstyre.
  Läs mer


 • 2017-02-10 11:03
  Nu ska välfärden gå från deltid till heltid
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) lanserar idag ett partsgemensamt utvecklingsprojekt för att fler inom välfärden ska arbeta heltid.
  Läs mer


 • 2017-02-10 08:00
  SKL välkomnar utredning om avgiftsfria grunddata
  Även kommunsektorn ska avgiftsfritt kunna få tillgång till grunddata från olika register. – Det kommer att förenkla för våra medlemmar, säger SKL:s ordförande Lena Micko .
  Läs mer


 • 2017-02-09 10:07
  SKL och Pacta stämmer BRF till AD
  Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta stämmer Brandmännens Riksförbund till Arbetsdomstolen för brott mot fredsplikten.
  Läs mer


 • 2017-02-07 14:14
  Nu är integrationen den stora utmaningen
  Migrationsverkets prognos för 2017 visar på ett lågt asylmottagande jämfört med de senaste åren. Den stora utmaningen för samhället är därmed att integrationen av de nyanlända fungerar.
  Läs mer


GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

Inriktningar och Verksamhetsberättelser

Film om GR Utbildnings verksamhet

Film om GR Utbildnings verksamhet

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund