GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2016-04-29 14:10
  Treårigt framtidsavtal med Kommunal
  SKL/Pacta har tecknat ett treårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller en riktad undersköterskesatsning och insatser för fler heltider. Värdet på avtalet ligger i nivå med märket.
  Läs mer


 • 2016-04-28 10:00
  Trots extra tillskott ser det dystert ut
  Den negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi som SKL gav i oktober 2015 kvarstår. Tack vare regeringens extra tillskott på tio miljarder så kan skattehöjningarna minskas marginellt.
  Läs mer


 • 2016-04-26 17:19
  Gör om systemet för gode män
  SKL har under lång tid drivit frågan om en utredning av gällande lagstiftning om gode män för att den ska bli mer rättssäker. Flera regeringar har istället lappat och lagat.
  Läs mer


 • 2016-04-26 11:39
  Kommentar till utredning om dricksvatten
  Alla är vi beroende av rent vatten. Det är därför bra att skyddet av svenskt dricksvatten har utretts. Men SKL ser brister i utredningens förslag om hur skyddet kan förbättras.
  Läs mer


 • 2016-04-26 11:06
  Generella och värdesäkrade statsbidrag bra för sektorn
  SKL har länge drivit frågan om mer generella än riktade statsbidrag till sektorn. Riktade statsbidrag är ofta förenade med detaljerade krav som kan öka kostnader och försämra effektiviteten.
  Läs mer


 • 2016-04-25 14:03
  Samarbete och planering nyckeln till god vård i sommar
  Så gott som alla landsting och regioner uppger att bemanningssituationen förväntas att bli ansträngd under sommaren. Det visar SKL:s årliga enkätundersökning.
  Läs mer


 • 2016-04-25 09:00
  Landets bästa skolkommuner
  Vellinge, Nykvarn och Nacka toppar SKL:s rangordning av landets skolkommuner. Det visar Öppna jämförelser – Grundskola 2016, som i år har temat Nyanlända elever.
  Läs mer


 • 2016-04-22 12:30
  Förändra och digitalisera de nationella proven
  Ett skyndsamt arbete med att digitalisera de nationella proven snarare än central rättning stärker likvärdigheten och minskar lärares arbetsbelastning. Det menar Lärarförbundet och SKL.
  Läs mer


 • 2016-04-21 16:07
  Bra satsning för fler bostäder
  Ju fler bostäder som byggs i en kommun och ju fler nyanlända kommunen tar emot, desto mer ska den få i ekonomiskt stöd från staten. Det meddelar regeringen i dag.
  Läs mer


 • 2016-04-19 15:23
  Beröm och påpekanden om tillsyn av fristående förskolor
  Flera kommuner behöver utveckla sin tillsyn av fristående förskolor. Det är en balansgång att granska enligt läroplanens krav samtidigt som verksamheten kan skilja sig från kommunens egen.
  Läs mer


GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund