GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2017-01-16 14:25
  Fler Mötesplatser för nyanlända öppnas
  När nyanlända kan träffa sin kommun och flera myndigheter under samma tak kan de snabbare komma i arbete, studier eller annan aktivitet, nu öppnar 22 nya Mötesplatser.
  Läs mer


 • 2017-01-13 16:11
  Bra att statliga kreditgarantier utreds
  Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över systemet med kreditgarantier och finansiering för bostadsbyggande. SKL ser glädjande på att utredningen nu kommer till stånd.
  Läs mer


 • 2017-01-11 11:03
  En fortsatt stark regionalpolitik behövs inom EU
  SKL förordar en fortsatt stark regionalpolitik på EU-nivå. Genomförandet av sammanhållningspolitiken måste dock förenklas. Det skriver förbundet i ett yttrande till regeringen.
  Läs mer


 • 2017-01-10 13:00
  Nationell satsning nödvändig för skolans digitalisering
  Elever och lärare kan få stort stöd av digitala verktyg. Men Sverige ligger efter i utvecklingen. SKL föreslår därför en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik.
  Läs mer


 • 2017-01-09 11:00
  Fyra företag får ramavtal för att bygga bostäder
  SKL har i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.
  Läs mer


 • 2017-01-02 08:20
  Fler unga fick feriejobb sommaren 2016
  Sommaren 2016 erbjöd landets kommuner, landsting och regioner 88 500 unga en chans att arbeta några veckor under sommaren. Det är fler feriejobb än någonsin tidigare.
  Läs mer


 • 2016-12-23 09:40
  Kommunernas bredbandsutbyggnad borde stödjas
  Det är positivt att regeringen har stora ambitioner för bredband i hela landet. Samtidigt är det olyckligt att inte det kommunala engagemanget i utbyggnaden får mer stöd.
  Läs mer


 • 2016-12-23 09:00
  Ny överenskommelse om satsningar på psykisk hälsa
  Regeringen och SKL har beslutat om en ny överenskommelse för att förbättra den psykiska hälsan.
  Läs mer


 • 2016-12-22 13:35
  700 Mkr till lokala omställningsinsatser
  Enligt en ny överenskommelse tillgängliggörs 700 miljoner kronor som kan användas till tidiga lokala omställningsinsatser för medarbetarna i svensk välfärd.
  Läs mer


 • 2016-12-22 10:21
  Vårdskadorna är färre nu än för tre år sedan
  Patientsäkerheten har förbättrats. Det visar en granskning av nära 60 000 journaler från omkring 60 sjukhus från januari 2013 till juni 2016.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund