GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-11-21 10:54
  Fler feriejobb i landstingen
  Nästan 80 000 ungdomar, var fjärde 16-18-åring, hade i somras ett feriejobb i kommun eller landsting. Efterfrågan är mycket stor. Inom landstingen ökade antalet ferieplatser med 50 procent.
  Läs mer


 • 2014-11-20 10:49
  Förslag om psykiatrisk tvångsvård tillstyrks i stort
  SKL tillstyrker i stort förslagen i Socialdepartementets promemoria om psykiatrisk tvångsvård. Men förtydliganden krävs bland annat i frågan om behandling utan samtycke från den enskilde.
  Läs mer


 • 2014-11-20 09:01
  Minskad energiåtgång sparar 100 miljoner
  Landstingen har minskat energianvändningen i sina lokaler med fem procent sedan år 2009. Det motsvarar en årlig besparing på 100 miljoner kronor i energikostnader, visar Öppna jämförelser.
  Läs mer


 • 2014-11-19 13:47
  Alla landsting inför nya läkemedel mot hepatit C
  Samtliga landsting och regioner ställer sig bakom ett gemensamt införande av nya läkemedel mot hepatit C. Det är första gången en ny samverkansmodell prövas.
  Läs mer


 • 2014-11-19 08:50
  Vattenarbete måste bli mer effektivt
  Sveriges arbete med att uppnå kraven i EU:s vattendirektiv behöver bli mer effektivt. Staten måste ha en dialog med kommunerna om vilka åtgärder som ska prioriteras.
  Läs mer


 • 2014-11-18 15:13
  Nej till tre veckors tidsgräns för byggärenden
  SKL säger nej till regeringens förslag om att göra kommunerna skyldiga att hantera anmälningsärenden enligt plan- och bygglagen på tre veckor.
  Läs mer


 • 2014-11-18 13:23
  SKL positivt till nya datalagar inom vård och omsorg
  SKL ställer sig i ett yttrande positivt till två nya lagar om datahanteringen inom vård och omsorg, dels en hälso- och sjukvårdsdatalag dels en socialtjänstdatalag.
  Läs mer


 • 2014-11-17 13:45
  Enhetliga regler för assisterad befruktning
  Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar nu enhetliga regler för landsting och regioner när det gäller offentligt finansierad assisterad befruktning.
  Läs mer


 • 2014-11-14 11:29
  Bra med dialog och mer vägledning till skolor
  Skolinspektionen ger huvudmän, rektorer och lärare allvarlig kritik för skolans brister. Därför genomför inspektionen och regeringen vissa förändringar, som SKL länge efterlyst.
  Läs mer


 • 2014-11-13 10:15
  Köp av verksamhet 2006 – 2013
  Kommuner, landsting och regioner köper allt mer verksamhet av privata utförare för att kunna genomföra sina uppdrag. Utvecklingen är långsam men stabil.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.