GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2015-03-31 13:02
  Dubbdäck orsakar dålig luft i städerna
  Det effektivaste sättet att förbättra luftmiljön i städerna är att minska användandet av dubbdäck. Trots det föreslår en utredning om partiklar i luften inte lösningar på dubbdäcksproblemet.
  Läs mer


 • 2015-03-31 11:36
  Låt även kommuner få bedriva resursskolor
  Kommuner får inte ha särskilda resursskolor för elever med särskilda behov. Men fristående skolor tillåts ha det. Det drabbar eleverna. SKL kräver att lagen ses över.
  Läs mer


 • 2015-03-27 15:24
  Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen
  Satsningen på att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen har varit framgångsrik i kommunerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning.
  Läs mer


 • 2015-03-26 17:03
  Kommunsektorn får 5 miljarder i återbetalda premier
  AFA Försäkrings styrelse har beslutat om att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting.
  Läs mer


 • 2015-03-26 14:16
  Digitala servicecenter ska bidra till ökad kompetens
  Kommunala servicecenter för digitalisering ska hjälpa dem som behöver stöd att ta del av samhällsservicen via internet, föreslår Digitaliseringskommissionen.
  Läs mer


 • 2015-03-25 16:33
  Förslag om samverkan saknas i kommunallagsutredningen
  Den särskilde utredaren Johan Höök överlämnade sitt slutbetänkande "En kommunallag för framtiden" till civilministern tidigare i veckan. SKL saknar ett rejält grepp kring samverkansfrågan.
  Läs mer


 • 2015-03-25 11:52
  SKL:s politiska organisation 2015-2019 vald
  Vid ett konstituerande styrelsemöte idag valdes 267 olika befattningar i SKL:s utskott, delegationer och beredningar.
  Läs mer


 • 2015-03-24 15:38
  Lena Micko ny ordförande för SKL
  Lena Micko valdes idag till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting mellan 2015-2019. Hon är SKL:s första kvinna på den posten.
  Läs mer


 • 2015-03-24 15:11
  SKL:s styrelse för 2015-2019 vald
  Vid Sveriges Kommuner och Landstings valkongress idag valdes styrelse för mandatperioden 2015-2019. 30 olika kommuner, landsting och regioner finns representerade.  
  Läs mer


 • 2015-03-23 11:44
  SKL är positiv till regionbildning
  – SKL har länge drivit frågan om större regioner och det är bra att regeringen nu visar ett större intresse för frågan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund