GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2016-09-23 14:29
  Grundlösa anklagelser om lönepengar som fryser inne
  Uppgifter i medier om att statliga pengar för lärares lönelyft inte blir utnyttjade av kommunerna är oriktiga. Faktum är att kommunerna har fram till den 1 nov på sig att rekvirera bidraget.
  Läs mer


 • 2016-09-23 13:32
  Sommaren i vården
  Trots en periodvis ansträngd sommarsituation har landstingen sammantaget levererat en god och säker vård. Personalens engagemang och gott samarbete med kommunerna är två av nyckelfaktorerna.
  Läs mer


 • 2016-09-22 09:22
  Nytt initiativ för att säkra tillgången till e-böcker
  Folkbiblioteken vill att SKL fortsätter att arbeta för att de ska kunna bredda sitt utbud av e-böcker, visar en studie. Nu utreds möjligheten att göra en nationell upphandling.
  Läs mer


 • 2016-09-22 08:34
  Trelleborg tilldelas innovationspris
  Grattis Trelleborg! Kommunen tilldelades i går SKL:s och Vinnovas nyinstiftade innovationspris för sitt arbete med att digitalisera invånarnas ansökningar av ekonomiskt bistånd.
  Läs mer


 • 2016-09-21 10:11
  Nu vässas patientsäkerheten
  Hur kan vården bli bättre på att förebygga att patienter drabbas av skador i vårdkedjan?
  Läs mer


 • 2016-09-20 10:47
  Gott betyg till sjukhusvården
  Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott. Men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker.
  Läs mer


 • 2016-09-20 10:23
  Bra med generellt permanent statsbidrag
  Många bra förslag i höstens budgetproposition anser Lena Micko, ordförande för SKL. Tio miljarder i permanent generellt statsbidrag är ett av dem, men det räcker inte till allt.
  Läs mer


 • 2016-09-19 15:25
  Vård till asylsökande kartlagd
  Aldrig har så många sökt asyl i Sverige som under år 2015, drygt 160 000 personer. Nu finns en sammanställning över den vård som asylsökande tagit emot.
  Läs mer


 • 2016-09-16 13:41
  Dags att staten ersätter kommunerna för miljardskulden
  Migrationsverkets skuld till kommunerna har vuxit till tio miljarder kronor. SKL kräver nu att kommuner och landsting omgående får den ersättning de är berättigade till.
  Läs mer


 • 2016-09-16 12:12
  Kompetenslyft ska underlätta rekrytering
  SKL och Kommunal har träffat en överenskommelse om extratjänster. Detta med anledning av ett statligt finansierat kompetenslyft för tidsbegränsat anställda arbetstagare inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.
  Läs mer


GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund