GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2015-07-22 10:41
  Nytt avtal med BRF
  SKL och Brandmännens riksförbund har efter långa förhandlingar nått fram till ett nytt avtal för landets cirka 10 000 deltidsbrandmän. Avtalet avslutar den rådande konflikten.
  Läs mer


 • 2015-07-15 16:29
  Se över mottagningssystemet för ensamkommande
  Rekordmånga ensamkommande barn har sökt asyl i Sverige i år, och nu börjar myndigheten anvisa barn och ungdomar till samtliga kommuner – oavsett hur många de redan tagit emot.
  Läs mer


 • 2015-07-14 12:14
  Utökat varsel från BRF
  Trots stora ansträngningar har det hittills inte varit möjligt att nå ett avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF). Den 13 juli lämnade BRF ett utökat konfliktvarsel som utlöses 15 augusti.
  Läs mer


 • 2015-07-13 10:06
  Överenskommelse om bättre tillgång till e-böcker
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Modernista har nått en överenskommelse om att förbättra tillgången till e-böcker på folkbiblioteken.
  Läs mer


 • 2015-07-10 12:50
  SKL:s avtalsförslag avvisades
  Tyvärr gav inte SKL:s förhandlingsförsök något resultat. BRF har olyckligtvis inte förflyttat sig tillräckligt och flaggar istället för att utöka sitt varsel.
  Läs mer


 • 2015-07-09 10:23
  Många kommuner lyckas bra med sfi
  Många kommuner visar goda resultat för elever som läser svenska för invandrare. Fyra av tio som hoppar av sfi har arbete. Det visar nya nyckeltal som mäter resultaten på kommunnivå.
  Läs mer


 • 2015-07-06 12:46
  Viktigt beslut om räddningshelikoptrar
  Kommunernas räddningstjänster ska inte längre behöva ersätta Sjöfartsverket när de tar hjälp av myndighetens räddningshelikoptrar. Det har myndigheten beslutat.
  Läs mer


 • 2015-07-03 09:06
  SKL värnar kvinnojourerna
  Landets kvinnojourer är avgörande och viktiga aktörer i arbetet för att ge våldsutsatta kvinnor och barn stöd och skydd. 
  Läs mer


 • 2015-07-01 10:39
  SKL välkomnar utredare för att skapa nya regioner 
  Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens initiativ till att utse utredare som nu kan påbörja arbetet med att modernisera den regionala indelningen. 
  Läs mer


 • 2015-06-30 10:49
  Handlingsplan för barn och unga
  SKL har antagit en handlingsplan som fokuserar på skyddet för barn och unga som far illa.
  Läs mer


Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund