GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2016-02-04 10:46
  Ökat samarbete med idéburna sektorn
  En nationell konferens blir nästa steg inom ramen för den överenskommelse som Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen har om olika utförare inom välfärdssektorn.
  Läs mer


 • 2016-02-04 06:30
  Gunilla Gunnarsson får hedrande utmärkelse
  SKL:s och RCC:s cancersamordnare Gunilla Gunnarsson mottar idag utmärkelsen ”Årets cancernätverkare”.
  Läs mer


 • 2016-02-01 14:23
  Järnvägsnota får inte drabba välfärden
  Staten får inte ställa krav på medfinansiering som går ut över välfärden. Det skriver SKL med anledning av att staten i dag börjar förhandla med kommuner om en höghastighetsjärnväg.
  Läs mer


 • 2016-02-01 11:29
  Balanserad slutrapport om utsatta EU-medborgare
  SKL välkomnar nationella samordnaren Martin Valfridssons rapport, som i stort överensstämmer med SKL:s ställningstaganden.
  Läs mer


 • 2016-01-27 13:00
  Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter
  Regeringen föreslår att ansvaret för sprututbytesverksamheterna renodlas till landstingen som blir ensam huvudman för att ansöka om och att driva verksamheten. SKL tillstyrker förslaget.
  Läs mer


 • 2016-01-27 11:03
  Bra förslag om tandvårdsstöd
  Betänkandet om tandvårdsstöd är väl genomarbetat med bra synpunkter och förslag till förbättringar, anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
  Läs mer


 • 2016-01-26 14:25
  Ja till jämställdhet – nej till myndighet
  Ja till en nationell struktur för att följa upp, samordna och stödja genomförandet av jämställdhetspolitiken – men nej till en ny jämställdhetsmyndighet.
  Läs mer


 • 2016-01-26 11:49
  SKL ger stöd för ändringar i Lex Laval
  Förslagen kan stärka ställningen på arbetsmarknaden för utstationerade arbetstagare som arbetar i Sverige tillfälligt. Men lagen borde främja frivilligt ingångna kollektivavtal bättre.
  Läs mer


 • 2016-01-26 10:00
  Primärvårdspatienter i stort nöjda
  Bra bemötande, lätt att ställa frågor till doktorn och begripliga svar. Åtta av tio personer rekommenderar sin hälso- och vårdcentral till någon annan.
  Läs mer


 • 2016-01-25 15:51
  SKL efterlyser offensiv statlig bostadspolitik
  SKL efterlyser en offensiv statlig bostadspolitik som tar itu med systemfelen på bostadsmarknaden. Det skriver förbundet i ett yttrande till en ny bostadsutredning.
  Läs mer


GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR, Anders Personsgatan 8, 416 64 Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund