GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2015-11-30 10:32
  Förslag om boenden bör utredas skyndsamt
  Förändra Plan- och bygglagen så att krav som försvårar kommunernas arbete med boenden i den akuta flyktingsituationen tillfälligt kan tas bort. Det förslaget ger nu Boverket till regeringen.
  Läs mer


 • 2015-11-27 16:36
  Viktigt att punkter om utsatta EU-medborgare beaktas
  SKL:s styrelse har beslutat om ett antal punkter som man vill att den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare ska beakta. Ambitionen är att hitta positiva lösningar för alla parter.
  Läs mer


 • 2015-11-26 16:16
  Pengar för bättre cancervård
  Regeringen beslutade idag att betala ut 206 miljoner kronor till landsting som redovisat sitt arbete och infört standardiserade vårdförlopp i cancervården.
  Läs mer


 • 2015-11-25 16:46
  Flera kommuner avlastar Malmös mottagande
  Tidigare har Trelleborg fått stöd. Nu Malmö. Kommuner ställer upp för varandra i det ansträngda mottagandet av ensamkommande barn och unga.
  Läs mer


 • 2015-11-23 15:45
  Fel om ersättning för äggdonation
  Uppgifter i SVT gör gällande att SKL beslutat om samtliga landstings ersättning till äggdonatorer. Detta är fullkomligt felaktigt.
  Läs mer


 • 2015-11-18 11:41
  Så kan samhället anpassas till förändrat klimat
  Klimatet förändras och det blir allt viktigare att kommuner beaktar det när de planerar ny bebyggelse. SKL ger nu ut tips och råd från kommuner som kommit långt i arbetet.
  Läs mer


 • 2015-11-18 09:38
  Kommuner behöver stöd för att klara mottagande
  Staten föreslår nu hur nyanlända och ensamkommande barn ska fördelas per län 2016. För att kommunerna ska klara mottagandet krävs regeländringar och bättre ekonomiska ersättningar.
  Läs mer


 • 2015-11-18 09:07
  SkolmatSverige förbättrar kvaliteten på skolmåltiderna
  Skolor som använder verktyget SkolmatSverige förbättrar kvaliteten på sina skolmåltider. Det visar en ny sammanställning.
  Läs mer


 • 2015-11-17 09:00
  Läraryrkets attraktivitet i fokus i förlängt läraravtal
  SKL, Pacta, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kom igår överens om ett förlängt kollektivavtal. Avtalet tar sikte på förbättrade resultat i skolan och ökad attraktivitet för läraryrket.
  Läs mer


 • 2015-11-15 17:43
  SKL håller tyst minut
  Med anledning av terrordåden i Paris i fredags kommer SKL att hedra offren med en tyst minut klockan 12 på måndagen.
  Läs mer


På rekas.se samlas befintlig statistik gällande antagna till gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar, prognoser på arbetsmarknaden, antagningspoäng till universitet och högskola samt etableringsgrad för utbildningar.

GR har flyttat till Anders Personsgatan 8, Göteborg

GR har flyttat till Anders Personsgatan 8, Göteborg

GR-FILMEN 2015

GR-filmen 2015

Information

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund