GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-08-28 14:54
  Ett steg mot bättre avfallsinsamling
  Ett steg mot en bättre fungerande avfallsinsamling. Så kommenterar SKL regeringens beslut om nya regler för producenternas insamling av tidningar och förpackningar.
  Läs mer


 • 2014-08-27 14:25
  Nytt verktyg för att lyckas med skolans digitalisering
  Med LIKA, it-tempen för skolan blir det enklare att följa upp, prioritera och planera insatser inom IT i skolan.
  Läs mer


 • 2014-08-21 08:45
  Mer välfärd än någonsin tidigare
  Varje dag går över en miljon människor till jobbet och de levererar mer välfärd än någonsin tidigare. Det ska vi vara stolta över och det ska vi prata om, sa Anders Knape, ordförande för SKL, i sitt invigningstal på KOMMEK.
  Läs mer


 • 2014-08-18 17:44
  Starkt skatteunderlag trots låg tillväxt
  Svensk ekonomi har hittills i år utvecklats svagare än beräknat. SKL skriver därför ned BNP-prognosen från 3,0 till 2,1 procent.
  Läs mer


 • 2014-08-15 17:45
  Många kör för fort vid skolor
  Snart börjar skolan för cirka en miljon barn i åldern 6-16 år. Många av barnen går eller cyklar till skolan, men alltför många skjutsas i bil vilket påverkar både trafiksäkerheten och miljön negativt. I samband med skolstarten pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastigheter och ökade kontroller utanför landets skolor.
  Läs mer


 • 2014-08-13 12:58
  SKL-film om äldre dubbelt prisad internationellt
  En film om Margareta, 77, och hennes väg genom vården har vunnit pris på två olika internationella filmfestivaler. Filmen beskriver hur det kan vara möjligt att klara den demografiska utmaningen, med ökad kvalitet för individen.
  Läs mer


 • 2014-08-08 20:46
  Bra att ansvarsförhållanden utreds
  Den tragiska branden i Västmanland orsakar stor skada men mycket gott arbete pågår för att hantera den kris som uppkommit. Det är dock bra att regeringen redan nu flaggar för en kommande utredning av krisen.
  Läs mer


 • 2014-07-30 17:20
  System för vaccinationskontroll gör det enklare
  Snart kan du enkelt ha koll på dina vaccinationer. SKL och Inera AB tar fram ett system som ska samla information om alla olika typer av vaccinationer.
  Läs mer


 • 2014-07-24 17:19
  Här startas flest möjlighetsdrivna företag
  Att gå ifrån en anställning för att bli företagare är, förutom i storstadsområden, även vanligt i turism- och besöksnäringskommuner samt i glesbygdskommuner. Det visar en ny rapport om företagandet i Sverige.
  Läs mer


 • 2014-07-09 13:04
  Staten måste ta ansvar för infrastrukturen
  SKL är kritiskt till att staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. I en skrivelse till regeringen framhåller förbundet att utbyggnad, drift och underhåll av nationella stråk är ett statligt ansvar.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.