GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2017-06-20 15:46
  Fortsatt trygg förlossningsvård
  Svensk förlossningsvård håller hög kvalitet. Men svårigheter att rekrytera och behålla erfarna barnmorskor är en utmaning på flera håll.
  Läs mer


 • 2017-06-16 11:09
  70 nya delägare i Inera – snabbare digitalisering möjlig
  Nu har nästan var fjärde – drygt 70 stycken – av Sveriges kommuner beslutat att gå in som delägare i Inera AB. Arbete pågår för att se vilka tjänster som ska prioriteras för kommunerna.
  Läs mer


 • 2017-06-16 09:03
  Kommuner och arbetsförmedling i tätare samarbete
  SKL och Arbetsförmedlingen har träffat en överenskommelse om att stötta samverkan på lokal och regional nivå. Rekryteringsbehoven är stora och nyanlända behöver stöd in på arbetsmarknaden.
  Läs mer


 • 2017-06-15 14:49
  Utökad överenskommelse om förlossningsvården
  Regeringen och SKL har kommit överens om ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa.
  Läs mer


 • 2017-06-15 13:00
  Bättre tillgänglighet i socialtjänsten
  Öppna jämförelser socialtjänst 2017 omfattar sju olika verksamhetsområden. Jämförelserna visar på förbättringar, men är framför allt en hjälp för kommunerna att utveckla sin kvalitet.
  Läs mer


 • 2017-06-13 15:17
  Nya vårdmiljarder stärker befintliga satsningar
  Regeringen satsar två nya miljarder riktade till vårdpersonal. Pengarna kommer att stärka redan befintliga insatser på arbetsmiljö och kompetensutveckling inom vården.
  Läs mer


 • 2017-06-13 10:39
  Staten måste ta större ansvar för kulturen
  Landsting och regioner satsar stort på att alla i Sverige, oavsett var de bor, ska ha tillgång till ett brett och kvalitativt kulturutbud. Nu behöver staten ta ett större ansvar.
  Läs mer


 • 2017-06-13 10:16
  Välkommet förslag till samlande digital myndighet
  SKL ställer sig i huvudsak bakom förslagen i utredningen digitalforvaltning.nu, och en myndighet för digitalisering. Men det behövs mer för att skapa långsiktiga former för utvecklingen.
  Läs mer


 • 2017-06-12 10:56
  Bra med fler vägar till högskolan
  Tillträdesutredningen har sett över systemet för tillträde till högskoleutbildning för att skapa ett öppnare och enklare system. SKL anser att utredningen har lyckats med sitt uppdrag.
  Läs mer


 • 2017-06-09 13:14
  Enklare att söka om hemtjänst för äldre
  En ny utredning föreslår enklare regler för ansökan om hemtjänst och en ny boendeform för äldre som efterfrågar trygghet och sociala aktiviteter.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över en miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund