GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2015-02-23 14:08
  Minskade rekryteringsbehov om fler jobbar mer och längre
  Mer än en halv miljon nya medarbetare behövs i välfärden de närmaste tio åren. Men behoven kan minska med 20 procent om fler anställda går upp i arbetstid och fler jobbar till 65 år.
  Läs mer


 • 2015-02-20 12:51
  Nio strategier för att möta lärarbehovet
  Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.
  Läs mer


 • 2015-02-19 15:21
  Viktigt med dialog om åtgärder för integration
  Det är positivt att regeringen vill verka för en bättre integration. Alla kommuner tar emot flyktingar och det behöver öka. Då krävs att staten tar sitt ansvar i större utsträckning.
  Läs mer


 • 2015-02-18 13:45
  Kommunala miljonvinster i tidiga insatser
  Kommuner har mycket att vinna på att i ett tidigt skede hjälpa barn och unga med tydliga problem på ett effektivt sätt.
  Läs mer


 • 2015-02-17 09:48
  Hinder för täta städer behöver undanröjas
  Staten behöver undanröja hinder i kommunernas arbete med att skapa täta och hållbara städer. Det är en av flera slutsatser i en ny skrift från SKL.
  Läs mer


 • 2015-02-13 11:32
  Lena Micko nominerad av S till ordförande för SKL
  Socialdemokraterna presenterade idag sin kandidat till ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. På SKL:s valkongress den 24 mars tar 451 ombud ställning till vem som ska leda SKL.
  Läs mer


 • 2015-02-12 13:12
  Nyanlända får enklare kontakt med myndigheter
  På fyra orter startar nu servicekontor där myndigheter och kommunen tillsammans ska ge ett samlat stöd till nyanlända. Syftet är en snabbare etablering i samhället.
  Läs mer


 • 2015-02-11 13:03
  Sjukskrivningsmiljarden för 2014 fördelad
  Nu är resultatet för Sjukskrivningsmiljarden 2014 klart. Alla landsting får del av satsningen även om den totala ersättningen till landstingen är mindre än föregående år. 
  Läs mer


 • 2015-02-10 17:06
  Bättre skydd för barn och unga
  En kraftsamling behövs för att stärka barnskyddet i sociala barn- och ungdomsvården. Det visar inte minst kritiken som riktas mot socialnämndens agerande i det tragiska fallet i Karlskrona.
  Läs mer


 • 2015-02-10 13:45
  SKL:s 35 förslag för integration får stöd
  Svaren på integrationens framgångar finns ofta hos kommunerna. Men statligt stöd och samverkan är nödvändigt. Det är därför positivt att allt fler uppmärksammar SKL:s 35 förslag på åtgärder.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.