GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-12-22 13:35
  Medalj för framgångsrikt jämställdhetsarbete
  Ewa Samuelsson, tidigare biträdande socialborgarråd i Stockholm och ordförande i CEMR:s jämställdhetskommitté, har tilldelats en medalj som tack för framgångsrikt jämställdhetsarbete.
  Läs mer


 • 2014-12-22 11:02
  Från mätning till konkreta åtgärder för patientsäkerhet
  En stor mängd åtgärder för ökad patientsäkerhet har införts på landet sjukhus som ett resultat av bland annat granskningen av 30 000 journaler. Det framgår av en ny rapport från SKL.
  Läs mer


 • 2014-12-19 12:38
  Ny psykiatriöverenskommelse mellan SKL och staten
  SKL och regeringen har nu träffat en överenskommelse om en psykiatrisatsning även under 2015.
  Läs mer


 • 2014-12-19 09:31
  Många utmaningar väntar kommuner och landsting
  Efter flera år med relativt goda resultat för kommuner och landsting förväntas resultatet för 2014 bli 9 miljarder, 4 miljarder sämre jämfört med 2013.
  Läs mer


 • 2014-12-19 09:30
  Svensk ekonomi klarar sig väl
  Trots svag internationell konjunktur klarar sig svensk sysselsättning bra och skatteunderlaget ökar. SKL bedömer att kommunal- och landstingsskatten behöver höjas även om statsbidragen höjs.
  Läs mer


 • 2014-12-18 14:44
  SKL välkomnar överenskommelse om rehabgaranti för 2015
  SKL är berett att teckna överenskommelse med regeringen om en Rehabiliteringsgaranti för 2015. Totalt ska 750 miljoner kronor fördelas.
  Läs mer


 • 2014-12-18 10:45
  Många nya styren efter valet 2014
  Styret skiftade i 110 kommuner efter valet 2014. Drygt en tredjedel av kommunerna fick ett blocköverskridande styre eller ett vänsterstyre och något färre kommuner fick ett alliansstyre.
  Läs mer


 • 2014-12-18 08:00
  Sveriges elever är nöjda med skolan
  De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever. Enkätsvaren finns uppdelade per kommun.
  Läs mer


 • 2014-12-17 17:09
  OFR-avtalet inom hälso- och sjukvård löper vidare
  Vårdförbundet och Fysioterapeuterna meddelade idag onsdag att de inte kommer att säga upp avtalet inom OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård.
  Läs mer


 • 2014-12-17 12:25
  Vidareutveckla uppdraget om e-legitimation
  SKL efterlyser ett vidareutvecklat uppdrag för svensk e-legitimation. I en skrivelse till regeringen uttrycker förbundet sin oro över den nuvarande utvecklingen.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.