GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-10-20 13:33
  Bra med stärkt skydd för visselblåsare
  SKL är positiva till Visselblåsarutredningens förslag att medarbetare i kommuner, landsting och regioner som påtalar missförhållanden ska kunna vara anonyma.
  Läs mer


 • 2014-10-20 06:00
  Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser
  E-tjänsterna ökar i kommunerna. Nästan 200 kommuner erbjuder möjligheten att söka till gymnasiet via webben. I ca 70 kommuner kan man idag ansöka om bygglov via webbplatsen mot 24 år 2012.
  Läs mer


 • 2014-10-17 14:36
  Nej till slopad bygdeavgift
  Utredningsförslaget att ta bort bygdeavgifterna riskerar att slå hårt mot många bygder och kommuner. Det bör inte genomföras, skriver SKL i ett yttrande till regeringen.
  Läs mer


 • 2014-10-17 09:25
  Anders Knape leder arbetet för lokal demokrati i Europa
  SKL:s ordförande Anders Knape har valts till ordförande för CLRAE:s lokala kammare. De kommande två åren kommer han att leda dess arbete med att främja den lokala demokratin i Europarådet.
  Läs mer


 • 2014-10-15 10:32
  Kommuner får koll på skolmåltider
  En ny funktion på webbverktyget SkolmatSverige hjälper kostchefer och politiker i kommunerna att få en helhetsbild av kvaliteten på skolmåltiderna.
  Läs mer


 • 2014-10-15 10:03
  180 000 patienters erfarenheter från specialiserad vård
  Patienterna är mest nöjda vid besök inom den öppna specialiserade sjukhusvården. Även patienter i psykiatrisk öppenvård ger högre omdömen kring sitt besök än vid tidigare mätningar.
  Läs mer


 • 2014-10-14 06:00
  Gott om jobb i skolan men ingen lärarkris
  Skolan behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio åren. Arbetsmarknaden för flera yrkesgrupper är god. Det är ingen allmän lärarbrist, men i vissa ämnen finns svårigheter att rekrytera.
  Läs mer


 • 2014-10-12 11:30
  Bättre samverkan för att stödja ebolainsatser
  Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjukvårdspersonal att delta i hjälpinsatser i Västafrika. En nyckel i arbetet är samverkan mellan stat och landsting.
  Läs mer


 • 2014-10-10 14:31
  SKL-vägledning kring ebolautbrottet
  SKL har lagt ut vägledning till stöd för landsting och kommuner med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika. Informationen om ebola uppdateras kontinuerligt.
  Läs mer


 • 2014-10-06 15:11
  Nya kallelser ska få fler kvinnor att delta i screening
  Landsting och regioner påbörjar nu införandet av nya kallelser till mammografi och gynekologiskt cellprov, som SKL utvecklat inom arbetet med nationella cancerstrategin.
  Läs mer


Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.