GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2017-03-22 08:56
  Nya kommunala bostadshus upphandlade
  SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har upphandlat kommunala bostadshus. Igår skrevs avtal för högre hus med Lindbäcks Bygg och NCC. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.
  Läs mer


 • 2017-03-20 16:56
  SKL:s agenda till regeringen
  Under måndagen skickades Sveriges Kommuner och Landstings Agenda för integration och nyanländas etablering till regeringen.
  Läs mer


 • 2017-03-16 11:41
  Ny utbildningsform behövs för kortutbildade nyanlända
  SKL föreslår en ny utbildningsorganisation för att tusentals unga nyanlända med kortvarig skolgång ska komma in i arbetslivet. Etableringsersättningen ska kunna behållas i upp till sex år.
  Läs mer


 • 2017-03-16 11:21
  Kommunerna erbjuds bli delägare i Inera
  Nu erbjuds samtliga kommuner i Sverige att bli delägare i Inera AB. Därmed kan de enklare använda Ineras tjänster och dra nytta av bolagets erfarenheter från e-hälsoområdet.
  Läs mer


 • 2017-03-16 09:00
  Äldrevård och omsorg allt bättre
  Allt fler kommuner och enheter registrerar insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Det ger både säkrare vård och omsorg liksom bättre hälsa och livskvalitet för de äldre.
  Läs mer


 • 2017-03-15 08:30
  Plus och minus om gymnasieutredningen
  Flera bra förslag men en risk att statlig detaljstyrning sätter käppar i hjulet för verksamheten. Så kan SKL:s remissvar av gymnasieutredningen sammanfattas.
  Läs mer


 • 2017-03-14 08:59
  MR-plattform lanseras på Demokratidagen
  Nu har SKL tagit fram kriterier för kommuner, landsting och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter. Den nyss antagna plattformen uppmärksammas på den årliga Demokratidagen.
  Läs mer


 • 2017-03-14 08:50
  Detaljplaneprocessen inget hinder för byggandet
  Det tar oftast inte mer än två år att ta fram en detaljplan och de flesta kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s nya öppna jämförelser inom detaljplaneområdet.
  Läs mer


 • 2017-03-11 07:01
  SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering
  SKL har antagit en Agenda för integration och nyanländas etablering. I agendan listas ett 60-tal konkreta förslag på åtgärder för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering.
  Läs mer


 • 2017-03-10 16:05
  Mer ordning och reda i välfärden behövs
  Offentliga medel som finansierar välfärden ska gå till avsedd verksamhet. SKL ställer sig bakom stora delar av välfärdsutredningens förslag. Ett eventuellt vinsttak är för tidigt att avgöra.
  Läs mer


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 980 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund