GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet
Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Du är här:

Du är här:

Nyheter från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:

 • 2014-04-16 12:13
  Lokalt ansvar ger bättre välfärd än statlig likriktning
  Nästan alla svenskar vill att vården, skolan och omsorgen ska vara lika över hela landet. Men majoriteten vill också att verksamheterna ska bedrivas av kommuner och landsting efter lokala förutsättningar och egna prioriteringar. Man vill själv vara med och demokratiskt besluta om välfärden lokalt.
  Läs mer


 • 2014-04-16 10:53
  Strandskyddet bör nyanseras
  Sverige är ett land med osedvanligt god tillgång på obebyggda stränder. Lämpligheten med generella byggförbud som dagens strandskydd kan starkt ifrågasättas. Vi vill därför att staten gör en mer genomgripande översyn av strandskyddet.
  Läs mer


 • 2014-04-15 12:53
  Samhällsbyggare sökes till Sveriges viktigaste jobb
  Nya prognossiffror från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att rekryteringsbehovet av civilingenjörer, socionomer och andra akademiker är stort i välfärden de närmaste åren. Nu arrangeras Framtidsmässan – den allra första karriärmässan med fokus på offentlig sektor.
  Läs mer


 • 2014-04-14 15:00
  Landstingen redovisar löner för DO
  Samtliga landsting och regioner har lämnat in sina lönekartläggningar till DO, som gör en granskning av jämställda löner. Det är en viktig fråga som landstingen arbetar aktivt med.
  Läs mer


 • 2014-04-14 11:55
  Rätt att stärka meddelarskyddet
  Privatanställda inom vården, skolan och omsorgen ska få samma rätt till meddelarskydd som offentligt anställda, enligt ett utredningsförslag. Det tycker SKL är bra.
  Läs mer


 • 2014-04-11 16:04
  Samarbete ger bättre lektioner
  Lektionerna på många skolor behöver anpassas bättre efter elevernas olika behov, konstaterar Skolinspektionen i en ny rapport. Det är viktigt för utvecklingen av skolan att vi tittar in i klassrummen, anser SKL.
  Läs mer


 • 2014-04-10 10:58
  Allt fler feriejobb för unga i kommuner och landsting
  Kommuner och landsting ser ut att öka antalet feriejobb för unga i sommar. Prognosen pekar mot minst 80 000 feriejobb. Det finns skäl att tror på ännu fler, vilket skulle innebära en ökning jämfört med förra året.
  Läs mer


 • 2014-04-09 17:33
  Elever med särskilda begåvningar uppmärksammas
  Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. Nu finns ett förslag till handlingsplan hur skolan kan möta dessa elever.
  Läs mer


 • 2014-04-09 16:10
  Många bra satsningar i vårpropositionen
  SKL välkomnar de satsningar inom vård och skola som regeringen presenterar i vårpropositionen. Mer resurser till bredbandsutbyggnaden är också mycket positivt för att säkra tillväxten och sysselsättningen.
  Läs mer


 • 2014-04-08 15:15
  Barnens behov allt mer i centrum
  Årets Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård visar att kommunernas samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin och barnhälsovården ökar. Kommunerna arbetar i allt högre grad med att involvera barn och unga i arbetet.
  Läs mer


Dela med dig

Information:

Logga in internt GRöppnas i nytt fönster

Kommunal samverkan - Regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca 950.000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.